آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حال مسأله ديگرى مطرح است و آن اين است كه در عرف امروز اروپا زن و مرد فقط در وقتى كه به تعبير اسلام([ محصن]) و يا
([ محصنه]) باشند از زنا كردن ممنوعند
يعنى يك مرد زن دار و يك زن شوهردار حق ندارند زنا كنند
اما
براى مردى كه زن ندارد يا زنى كه شوهر ندارد هيچ منعى نيست كه زنا كند و طبعا مرد بى زن حق ندارد با زن
شوهردار زنا كند و زن بى شوهر هم حق ندارد با مرد زن دار زنا كند
ولى مرد بى زن و زن بى شوهر هيچ گونه
ممنوعيتى ندارند .

حال چرا اينطور مى گويند ؟

آنها اينطور فكر مى كنند كه فلسفه حرمت زناى مرد زن دار
اين است كه با اين كار به زنش خيانت كرده و حق او را از بين برده
و فلسفه حرمت زناى زن شوهردار هم اين
است كه حق شوهرش را از بين برده
پس مردى كه زن ندارد تعهدى در برابر كسى ندارد و زنى هم كه شوهر ندارد
تعهدى در برابر كسى ندارد
پس براى آنها اشكالى نيست .

ولى از نظر اسلام در اينجا دو مسأله مطرح است :

يك مسأله اينكه براى هيچ مرد و زنى در خارج از تشكيل
عائله حق كاميابى جنسى نيست
چه مرد زن داشته باشد و يا نداشته باشد
و چه زن شوهر داشته باشد يا
نداشته باشد .

اسلام براى([ عائله ]) آن اهميت فوق العاده را قائل است كه در خارج از كانون خانوادگى
ارضاى كاميابى جنسى را ممنوع مى داند و تنها محيط خانوادگى را جاى ارضاى كاميابى جنسى مى داند
در
محيط خارج از كانون خانوادگى به هيچ شكل اجازه نمى دهد كه مرد و زنى از يكديگر استمتاع كنند .

مسأله دوم
مسأله مجازات مرد زن دار و زن شوهردار است كه اسلام دو مجازات قائل است و مجازاتش شدت
پيدا مى كند . يك مجازات كلى قائل است كه همان صد تا زيانه است و ديگرى([ رجم]) است : سنگسارى .

/ 213