آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اما سيستم فرنگى به پسر اجازه مى دهد كه تا زمانى كه زن نگرفته روابط جنسى اش آزاد باشد و به دختر هم
اجازه مى دهد تا شوهر
نكرده روابط جنسى اش آزاد باشد . نتيجه اين است كه براى يك پسر
ازدواج محدوديت است و براى يك دختر هم
ازدواج محدوديت است .

قبل از ازدواج
آزادى داشته با هر كسى[ رابطه داشته باشد]
حال كه مى خواهد
ازدواج كند به يك نفر محدود مى شود . اين است كه يك پسر وقتى زنى را مى خواهد بگيرد
مى گويد :([ من از
امروز يك زندانبان براى خودم درست كردم]) .

يك دختر هم شوهرش برايش زندانبان مى شود
يعنى از آزادى به
محدوديت مىآيند .

ازدواج در سيستم فرنگى يعنى آزاد را محدود كردن
از آزادى به محدوديت آمدن
و ازدواج در سيستم
اسلامى يعنى از محدوديت به آزادى آمدن . ازدواجى كه پايه و خاصيت روانى اش از محدوديت به آزادى آمدن
است به دنبال خود استحكام مىآورد و آن كه پايه اش از آزادى به محدوديت آمدن است اولا خودش استحكام
ندارد
يعنى زود منجر به طلاق مى شود
و ثانيا آن پسرى كه به تعبير خود فرنگيها دهها و گاهى صدها دختر
را([ تجربه]) كرده و آن دخترى كه دهها و صدها پسر را تجربه كرده است مگر حالا با يكى پابند مى شود ؟

مگر
مى شود پا بندش كرد ؟

اين است كه در اسلام علت اينكه زنا تحريم شده است فقط اين نيست كه اين
حق آن مرد است و آن
حق اين زن
پس مردى كه ازدواج نكرده تعهدى در مقابل زنى ندارد و زنى هم كه ازدواج نكرده تعهدى در مقابل مردى
ندارد پس هيچ مانعى براى اين كار نيست
يك مردى كه تا آخر عمرش نمى خواهد ازدواج كند او مطلق العنان
باشد و يك زنى هم كه تا آخر عمرش نمى خواهد ازدواج كند او هم مطلق العنان باشد .

اسلام مى گويد ابدا
چنين چيزى نيست
يا بايد محروميت را به صورت مطلق قبول كنى
يا ازدواج را
بپذيرى و به تعهدها و مسؤوليتهاى ازدواج پايبند شوى .

/ 213