آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

اين است كه اسلام به طور شديد مى گويد زنا مجازات دارد و زنايى كه فقط جنبه زنا دارد و ديگر در آن
پايمال كردن حق يك زن و پايمال كردن حق يك شوهر نيست تازيانه دارد . اسلام درباره مردى كه در عين
اينكه زن دارد و طبعا تحت فشار غريزه جنسى نيست و زنى كه شوهر دارد و طبعا تحت فشار غريزه نيست و روى
هوسبازى زنا مى كنند به رجم و سنگسار كردن[فرمان مى دهد] .

ببينيد تا چه حد اسلام براى اين مسائل
اهميت قائل است !

دنياى فرنگ ابتدا در اين حد مى گفت كه زنا در غير مورد مرد زن دار و زن شوهردار جرم
نيست
راسل مى گويد مگر اينكه يك جراحتى وارد كند
اگر جراحتى وارد نكند عيب و اشكالى ندارد
كم كم
به اينجا رسيدند كه برتراند راسل صريحا مى گويد براى يك زن شوهردار و مرد زن دار هم هيچ مانعى نيست
چه اشكالى دارد كه يك زن شوهردار هم رفيق داشته باشد و عشقش در جايى باشد
هم همسر داشته باشد و هم
معشوق ؟

عشقش را با او انجام دهد و بچه را در خانه اين بياورد
ولى تعهد بسپارد وقتى با معشوقش
عشقبازى مى كند از وسائل جلوگيرى از بچه دار شدن استفاده كند .

مگر خود راسل اين حرف را باور كند !

والا هيچ آدم عاقلى باور نمى كند كه زنى مردى را دوست داشته باشد
عشقش با يك مرد باشد ولى همسر يك شوهر باشد و فقط متعهد شده باشد كه براى شوهر خود بچه بياورد . هر زنى
دلش مى خواهد كه بچه اى كه مى زايد و بچه اى كه جلوى چشمش است يادگار آن آدمى باشد كه او را دوست دارد
نه يادگار آدمى كه از او تنفر دارد .

آنوقت چه تضمينى هست كه از مردى كه او را دوست دارد آبستن نشود و
بچه
را به ريش شوهرش نبندد ؟
!

/ 213