آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اينجا معناى دوم مقصود است . كسانى كه رمى مى كنند ( رمى يعنى تيراندازى ) و با تير تهمت
زنان
پاكدامن را هدف قرار مى دهند و حرفى مى زنند كه نسبت ناپاكدامنى به آنهاست و چهار شاهد هم نمىآورند[
بايد حد بخورند] .

اسلام البته هيچ مدعايى را بدون دليل نمى پذيرد . ولى بعضى از مدعاهاست كه با گفتن حرف يك نفر هم قبول
مى شود حتى اگر آن يك نفر زن باشد
مثل مسائل زنانه اى كه يك زن از طرف خودش بگويد . وقتى كسى مى خواهد
زنش را طلاق دهد
چون طلاق در حال عادت جايز نيست
از زن مى پرسند تو پاكى يا در حال عادتى ؟

اگر گفت
پاكم
كافى است و اگر گفت در حال عادتم
حرفش[ قبول] است . ديگر نمى گويند دو نفر شاهد اقامه كن
حرف
خودش معتبر است . در بعضى موارد حتما بايد دو شاهد مرد باشد مثل دعاوى مالى . ولى درد عاوى ناموسى آنجا
كه پاى حرمت ناموس است

پاى لكه دار شدن عفاف است
اسلام مى گويد حتى دو شاهد عادل هم كافى نيست . اگر
دو شاهد عادل عادل كه مردم پشت سر آنها نماز مى خوانند و حتى از آنها تقليد مى كنند بيايند و شهادت
دهند كه به چشم خودمان ديديم كه فلان زن زنا كرد اسلام مى گويد كافى نيست
شما دو نفريد .

سه نفر شاهد
عادل هم اگر باشد مى گويد كافى نيست . اگر چهار نفر شاهد عادل بيايند شهادت بدهند
آنوقت اسلام حاضر
است كه آن زن را متهم بشناسد و دليل را كافى بداند .

ممكن است بگوييد اگر چنين چيزى باشد چندان اتفاق نمى افتد . چهار شاهد عادل از كجا پيدا شوند تا شهادت
دهند زنى زنا كرده است ؟

مى گوييم مگر اسلام در مسأله زنا بنايش بر تجسس و تحقيق و تفتيش است ؟

اسلام
كه مى گويد چهار شاهد
هدفش اين نيست كه بخواهد تجسس و
تحقيق شود تا بگوييد با اين شرايط سنگين
در صد هزار مورد يكى هم اتفاق نمى افتد كه بيايند شهادت
بدهند .

/ 213