آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

از نظر آنها زن ذاتا موجودى پليد بود و عمل مقاربت ولو با زن شرعى عمل كثيفى بود ولهذا
افراد مقدس و پاك و منزه
افرادى كه شايستگى داشتند به مقامات عالى روحانى برسند
كسانى بودند كه در
همه عمر زنى را لمس نكرده و با زنى نزديكى نكرده بودند .

پاپ از ميان افرادى انتخاب مى شد و اكنون هم
چنين است كه تمام عمر را مجرد بسر برده بودند
و اصلا نفس([ تجرد]) مقدس بود . مى گفتند افرادى استعداد
دارند اين عمل مقدس را انجام دهند كه در تمام عمر با هيچ زنى تماس نداشته باشند . اين افراد كم هستند .

همينها هستند كه بعدا كشيش و كاردينال مى شوند و بعضى به حد پاپ[ شدن] مى رسند .

مى گفتند : اما اكثر
مردم كه نمى توانند مجرد باشند . اگر ما به اكثر مردم بگوييم مجرد زندگى كنند اينها مرتكب عمل زنا مى
شوند كه پليدتر است
و بيشتر عمل جنسى انجام مى دهند . بنابراين از باب([ دفع افسد به فاسد]) ازدواج را
اجازه مى دادند .

اسلام برعكس
تجرد و عزوبت را پليد مى داند و گفته است([ زمين آدم عزب را لعنت مى كند كه بر آن بول
كند]) ( 1 ) و ازدواج را مقدس مى شمارد .

كلمه([ محصن]) يا([ محصن]) در قرآن به دو معنا ذكر مى شود . گاهى محصن يا محصن در خصوص زن شوهردار گفته مى
شود يعنى آن كه در حصار ازدواج قرار گرفته
و گاهى اين كلمه به معنى زن عفيف است ولو زن مجردى باشد .


1.نظير اين تعبير در روايات درباره([ أغلف]) يعنى مرد ختنه نكرده وارد شده است ( بحار
ج ص 126 ) .

/ 213