آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احتمال سوم اين است كه مجازات دومش براى هميشه باقى است
يعنى شهادتش هيچ وقت قبول نمى شود و([ الا
الذين تابوا])
استثناى عبارت آخر است
يعنى آن مقدار از او اعاده حيثيت مى شود
كه نماز جماعت مى توان پشت سر او خواند و مى توان از او تقليد كرد
قاضى هم مى تواند باشد
اما شهادتش
هرگز قبول نمى شود
و بعيد نيست كه اين سومى درست باشد
يعنى([ الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا])
استثناى از([ اولئك هم الفاسقون]) باشد .

آيه بعد :

و الذين يرمون ازواجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن
الصادقين . و الخامسه ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين .

اينجا يك سؤال مطرح مى شود و آن اينكه شما گفتيد كه اگر مردى زنى را متهم به زنا كرد بايد چهار شاهد
بياورد . حال اگر چهار شاهد نداشت تكليفش چيست ؟

بايد بداند كه چون شاهد ندارد
اگر شهادت دهد خودش را
تازيانه مى زنند
پس وظيفه اش سكوت كردن است .

حال اگر آن مردى كه ديده آن زن زنا مى كند شوهر آن زن
باشد تكليفش چيست ؟

آيا او هم اگر چهار شاهد وجود داشت بيايد پيش حاكم شرعى اظهار كند كه زن من زنا
كرده است ؟

اگر بخواهد چهار شاهد پيدا كند آنها كارشان تمام شده است . اگر شاهد
غير شوهر بود
مى
گفتند حال كه چهار شاهد نيست
سكوت كن
حرف نزن
به تو چه ربطى دارد ؟

اگر بگويى
خودت را تازيانه مى
زنند .

شوهر وقتى پيش حاكم شهادت مى دهد بايد چهار بار سوگند به خدا بخورد و خدا را گواه بگيرد كه اينكه مى
گويد راست است و دروغ نمى گويد . يعنى يك بار شهادت دادن كافى نيست
بايد
چهار بار باشد . چهار بار هم بايد توأم با سوگند باشد .

/ 213