آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آيا اين مقدار كافى است ؟

باز هم كافى نيست .

در
مرتبه پنجم بايد به خودش لعنت كند و بگويد:

([ لعنت خدا بر من اگر دروغ بگويم]) .

آيا همين جا كار تمام
مى شود و به زن مى گويند ثابت شد كه تو زنا كرده اى ؟

نه . به زن تكليف مى كنند و مى گويند شوهرت([ لعان])
كرد
يعنى چهار بار قسم خورد و يك بار هم خودش را لعنت كرد اگر دروغگو باشد
تو چه مى گويى ؟

اگر زن
اقرار كرد مجازات مى شود و اگر هم سكوت كرد و از خود دفاع نكرد
باز مثل اقرار است
ولى يك راه ديگر
جلوى زن مى گذارند
مى گويند تو هم بيا مثل او قسم بخور . تو هم چهار بار قسم بخور كه شوهرت دروغ مى
گويد . چهار بار خدا را گواه بگير و قسم بخور كه شوهرت دروغ مى گويد و در دفعه پنجم بگو([ غضب خدا بر من
اگر شوهرم راست مى گويد]) . اگر حاضر نشد اينكار را انجام دهد مى گويند معلوم است تو زنا كرده اى و
مجازات مى شود .

اما اگر حاضر شد و گفت من هم از خودم دفاع مى كنم
تكليف چه مى شود ؟

مرد چهار بار
شهادت داده و خودش را هم لعنت كرده اگر دروغ گفته باشد
و زن هم چهار بار قسم خورده كه شوهرش دروغ مى
گويد و براى پنجمين بار گفته است كه ([ غضب خدا بر من اگر شوهرم راست گفته باشد])
اسلام چه حكم مى كند ؟

آيا اينجا مرد را در حكم قاذف و تهمت زن مى شناسد و به او تازيانه مى زند ؟
نه .

آيا زن را گناهكار مى
شناسد و او را مجازات مى كند كه در اينجا مجازاتش رجم و سنگسار است ؟

نه . پس چه مى كند ؟

اسلام مى گويد
:

حال كه كار به اينجا كشيده است
ميان شما جدايى مطلق بايد باشد و طلاق هم لازم نيست
همين عمل در حكم
طلاق است
شما ديگر از يكديگر جدا هستيد
او اين طرف جو و او آن طرف جو
ديگر از اين ساعت زن و شوهر نيستيد . اين[ عمل] در فقه اسلام([ لعان]) يا([
ملاعنه]) ناميده مى شود .

/ 213