آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گفت : نه يا رسول الله . خدا خودش مى داند كه من دروغ نمى گويم .

به زن هم بعد از چهار شهادت
وقتى خواست
بگويد([ غضب خدا بر من]) . . . فرمود از غضب خدا بترس
آنچه در آخرت است از آنچه در دنياست خيلى شديدتر
است
مبادا اگر حرف شوهرت حقيقت دارد او را تكذيب كنى !

اين بود كه زبان زن بند آمد . يك مدتى هم توقف
كرد و نزديك بود اعتراف كند اما سرانجام اين جمله را گفت . پيغمبر اكرم ( ص ) فرمود ديگر از اين ساعت
شما زن و شوهر يكديگر نيستيد .

بعد مى فرمايد:

([ و لو لا فضل الله عليكم و رحمته و أن الله تواب حكيم ])

اگر نبود فضل الهى و اگر نبود
رحمت الهى و اينكه خداوند تبارك و تعالى تواب ( توبه پذير ) و حكيم است
مطلب طور ديگرى بود
يعنى
خداوند احكام شديدى بر شما نازل مى كرد .

ممكن است شما فكر كنيد كه آنچه ما در اين زمينه براى شما بيان
كرده ايم دستورهاى شديدى است
ولى بدانيد اينها فضل و رحمت الهى و مظهر توبه پذيرى الهى است . مصلحت
شما چنين ايجاب مى كند .

بعد از اين
آيات ديگرى داريم به نام آيات([ افك]) . ([ افك]) يعنى تهمت كه مربوط به يك جريان تاريخى است
. يكى از همسران پيغمبر اكرم را در يك جريانى
منافقين بود مورد اتهام قرار دادند . آن زن به عقيده اهل
تسنن
عايشه بوده و به عقيده بعضى از اهل تشيع
ماريه قبطيه بوده ولى به عقيده بعضى ديگر هم عايشه
بوده است . شايد فكر كنيد كه كار بايد برعكس باشد
بايد شيعه ها بگويند آن زن متهم عايشه بوده و سنيها
بگويند آن زن متهم ماريه بوده است .

چرا سنيها اصرار دارند كه آن زن متهم عايشه بوده و شيعه هاى متعصب
اصرار دارند كه آن زن متهم ماريه بوده است ؟

/ 213