آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بنا شد كه سوره مباركه نور را تفسير كنيم و
علت انتخاب اين سوره اين است كه تقريبا بيشتر آيات
اين سوره[ در اطراف مسائل مربوط به عفاف است] ( 1 ) .

مى فرمايد در اين سوره يك سلسله آيات روشن آورده ايم
باشد كه شما متذكر شويد و بيدار و هشيار گرديد .

اينكه در ابتدا مى فرمايد :

([ سوره اى است كه نازل كرده ايم])
تنها سوره اى كه با اين جمله شروع مى شود
اين سوره است . ما بسيارى از سوره ها داريم كه از اولى كه شروع مى شود
به عنوان اين است كه([ كتابى
فرود آورديم])
يعنى به همه قرآن اشاره مى كند
ولى اينجا تنها به همين سوره اشاره مى كند . معلوم مى
شود كه يك عنايت خاصى به مفاد اين سوره است .

معناى([ سوره]) را مى دانيد
هر قطعه اى از آيات قرآن كه با يك([ بسم الله]) شروع مى شود و بعد پايان مى
پذيرد به طورى كه بعد از آن
([ بسم الله]) ديگرى هست
اين قطعه را([ سوره]) مى گويند .

قرآن از كتابهايى
است كه فصل
باب و بخش ندارد ولى قطعه قطعه شدنش به صورت سوره سوره بودن است و هر سوره با يك([ بسم
الله]) آغاز مى شود و([ بسم الله]) آغاز قطعه بعد نشان دهنده پايان سوره قبلى است و مى گويند كلمه([
سوره]) از همان ماده اى است كه كلمه([ سور]) وضع شده است .

در زبان عرب آن حصارى را كه دور شهرها مى
كشيدند كه يك شهر را در داخل خودش قرار مى داد و يك حائطى بود يعنى يك ديوارى بود كه بر تمام شهر يا
قصبه و يا ده احاطه داشت
سور مى گفتند
([ سورالبلد]) ديوار مرتفعى بود كه دور يك شهر مى كشيدند . كأنه
هر سوره اى در داخل يك حصار قرار گرفته است
از اين جهت به آن([ سوره]) مى گويند .


1. افتادگى از اصل نوار است .

/ 213