آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ساير
آيات سوره راجع به آداب و اخلاق جنسى است و آن آيات مربوط به اصول عقايد است
كه وجه تناسبش را بعد
بيان مى كنيم . به هر حال قرآن مى گويد ما اين سوره را فرود آورده ايم و مقررات و محتواى اين سوره را كه
در زمينه آداب و اخلاق جنسى است حتم شمرده ايم .

يك سلسله آيات بينه در آن فرود آورده ايم براى بيدارى
و آگاهى بشر([ لعلكم تذكرون]) باشد كه شما يادآورى شويد
آگاهى پيدا كنيد
از غفلت خارج گرديد .

شايد بدانيد كه فرق است ميان([ تفكر]) و([ تذكر]) . تفكر آنجايى است كه يك مسأله اى را كه انسان به كلى
نسبت به آن جاهل و نادان است و نمى داند
به انسان مىآموزند
كه قرآن در بسيارى از موارد
دم از تفكر
مى زند . تذكر
در مسائلى است كه فطرت انسان خود به خود صحت آن مسائل را درك مى كند ولى بايد يادآورى
كرد و توجه داد .

قرآن مخصوصا اينها را به عنوان([ تذكر]) بيان مى كند
شايد يك علتش احترام گزاردن به
بشر است
ما شما را به اين مسائل متوجه مى كنيم
يعنى مسائلى است كه اگر خودتان هم بينديشيد مى فهميد
ولى ما شما را متذكر و متوجه مى كنيم .

آيه بعد
مربوط به مجازات فحشاء يعنى مجازات زناست ( فحشاى به معنى زنا ) .

/ 213