آشنایی با قرآن جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آشنایی با قرآن - جلد 4

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در دوره هايى كه مرد حاكم بر خانواده بوده
به معناى اينكه مرد مالك خانواده بوده و زن حقى نداشته و
يك وسيله اى در دست مرد بوده براى بهره بردارى او
و مرد خودش را مالك زن مى دانسته است وقتى كه زن زنا
مى كرده است
از نظر مرد اينطور بوده كه زن يك چيزى را كه تعلق به او داشته
در اختيار ديگرى قرار
داده
و از اين جهت مجازات زنا بر قرار شده است .
معلوم است كه از نظر قانون اسلام اين يك حرف بى اساسى است .

در اسلام مجازات زنا منحصرا براى زن نيست
هم مرد بايد مجازات شود و هم زن:

([ الزانيه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأه جلده ])

تصريح مى كند :

هم مرد زناكار و هم زن زناكار هر دو بايد مجازات شوند . اگر اينطور مى بود كه مرد هيچ محدوديت و
ممنوعيتى نداشت و تنها زن بود كه از زنا ممنوع بود كه شايد چنين مقرراتى در بعضى جاهاى دنيا بوده كه
فقط زن حق زنا كردن نداشته است ولى مرد حق زنا كردن داشته در اين صورت مى شد اين حرف را گفت كه فلسفه
مجازات زنا([ مرد سالارى]) است .

اما در اسلام هم مرد ممنوع است از زنا كردن و هم زن
و معنايش اين است
كه مرد كاميابى جنسى خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج مى تواند انجام دهد
و ازدواج يعنى قبول
كردن يك سلسله تعهدات و مسؤوليتها
و زن هم كاميابى جنسى خودش را تنها و تنها در محدوده ازدواج مى
تواند انجام دهد مقرون به قبول يك سلسله تعهدها و مسؤوليتها .

پس مرد حق ندارد بدون اينكه مسأله
ازدواج در ميان باشد آزادانه به اصطلاح امروز غريزه جنسى اش را اشباع كند همچنانكه زن چنين حقى را
ندارد . بنابراين مسأله حرمت زنا به زن اختصاص ندارد
در مورد هر دو تعميم دارد .

/ 213