با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه - نسخه متنی

م‍ح‍م‍دج‍واد طب‍س‍ی‌؛ ت‍ه‍ی‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده:‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در س‍پ‍اه‌؛ م‍ت‍رج‍م:‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ن‍ش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

است . (ر.ك : خطب الامام الحسين (ع )، ج 1، ص 133).
575 ـ يـزيـد بن زياد مهاصر، ابوالشعثاى كندى بهدلى (در متن روايت طبرى ، نهدى )، از مـردان شـجاع و
بزرگوار بود. پيش از رسيدن حرّ به امام حسين (ع )، از كوفه نزد آن حضرت آمد.
ابـومـخنف گويد: ابو شعثا سواره جنگيد و چون اسبش را پى كردند، در برابر حسين (ع ) زانـو زد و صـد
تـيـر افكند كه جز پنج تاى آنها به خطا نرفت . او تيرانداز بود و هر تيرى كه مى انداخت ، مى گفت :
من پسر بهدله ام سواركار عرجله ام
حـسـيـن (ع ) فـرمـود: خـدايـا تـيرش را به هدف بنشان و پاداش او را بهشت قرار ده . چون تـيـرهايش تمام
شد برخاست و گفت : جز پنج تير به خطا نرفت . سپس ‍ با شمشير به دشمن حمله كرد و مى گفت :
من يزيدم و پدرم مهاصر است ؛ مانند شيرى هستم كه در جايگاه شيران قرار گرفته است
پروردگارا من ياور حسين ام و از ابن سعد دور و بيزارم
او آن قدر جنگيد تا سرانجام كشته شد. (ر.ك : ابصارالعين ، ص 171 ـ 172).
576 ـ غـاضـريـه : دهـكـده اى مـنـصـوب به غاضره از بنى اسد. به فاصله حدود يك كيلومتر در شمال كربلا
(خطب الامام الحسين (ع )، ج 1، ص 134)
577 ـ شفيّه : نيز روستايى نزديك كربلا (ابصارالعين ، ص 168) و آن چاهى است از بنى اسد (خطب الامام الحسين
، ج 1، ص 134).
578 ـ عـقـر: ((... عـقـر چـنـد جـا اسـت . از آن جـمـله اسـت عـقـر بابل نزديك كربلا از سوى كوفه ...)) (ر.ك :
معجم البلدان ، ج 4، ص 136).
579 ـ تاريخ الطبرى ، ج 3، ص 309؛ الارشاد، ص 209 با اندكى تفاوت ؛ و ر.ك : انساب الاشراف ، ج 3، ص 384 ـ 385 و
مثيرالاحزان ، ص 48.
580 ـ الاخبار الطوال ، ص 252 ـ 253.
581 ـ اللهوف ، 35.
582 ـ تذكرة الخواص ، ص 225.
583 ـ مقتل الحسين (ع )، ابن مخنف ، ص 75 ـ 76.
584 ـ ابصارالعين ، ص 169.
585 ـ معجم رجال الحديث ، ج 8، ص 185، شماره 5333.
586 ـ مستدركات علم رجال الحديث ، ج 4، ص 105، شماره 6418.
587 ـ يعنى : پس از يزيد بن زياد مهاصر، ابى شعثاى كندى .
588 ـ امالى صدوق ، ص 137، مجلس 30، حديث شماره 1.
589 ـ يعنى پس از يزيد بن خير همدانى .
590 ـ البحار، ج 45، ص 16 ـ 17.
591 ـ وسيلة الدارين فى انصار الحسين ، ص 202.
592 ـ وقعة صفين ، ص 380 و 507.
593 ـ ابصارالعين ، ص 158.
594 ـ البحار، ج 101، ص 272.
595 ـ مستدركات علم رجال الحديث ، ج 3، ص 416، شماره 5699.
596 ـ ابصارالعين ، ص 173.
597 ـ البحار، ج 101، ص 273.
598 ـ ر.ك : ابصارالعين ، ص 119 ـ 121.
599 ـ البحار، ج 45، ص 73.
600 ـ ابصارالعين ، ص 195.
601 ـ الحدائق الورديه ، ص 122.
602 ـ ابصارالعين ، ص 174.

/ 715