پايان نامه ها - پایان نامه ها نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پایان نامه ها - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پايان نامه ها

پژوهش و حوزه

شماره ( 9 ) پايان نامه هاى طلاب مركز مديريت حوزه علميه قمعنوان:

عسر و حرج از ديدگاه قرآن كريمدانش پژوه: عين الله شادى

.

استاد راهنما: آيه الله معرفت
.

استاد داوران: حجه الاسلام والمسلمين حسينى بيان و حجه الاسلام والمسلمين آشتيانى.

سطح: 3 .

رشته: علوم قرآن 196 ص / 1380.

اين تحقيق از سه فصل تشكيل شده كه در فصل اول آن مباحثى نظير عسرزدايى از نظام حقوقى خانواده, تحمل عسر براى حفظ دين و رابطه عسر با اعمال انسان بيان گرديده است.

در فصل دوم طى دو بخش ابتدا ارتباط يسر با اراده خداوند و آن گاه ارتباط يسر با اعمال انسان بررسى شده است.

فصل پايانى اين پژوهش به معانى حرج از نظر قرآن اختصاص دارد.

عنوان: الگوها و اسوه هاى جوانان در كتاب و سنتدانش پژوه: محمد نادرى شاهرودى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين احمد عابدى .

استاد داوران: حجه الاسلام والمسلمين خاتمى و حجه الاسلام والمسلمين نبوى .

سطح: 4 .

رشته: علوم قرآن 260 ص / 1380.

رساله حاضر از دو بخش اصلى فراهم آمده كه بخش اول آن در پنج فصل مباحثى همانند: واژه شناسى جوان, معناى تربيت, روش ها و اهداف تربيتى در اسلام را مطرح كرده است.

در بخش دوم كه حاوى پنج فصل است, الگوهاى اخلاقى, علمى و تربيتى معرفى و از پيامبران و پيروان, اسوه هاى ايثار, تعليم و تربيت و الگوهايى از زنان تاريخ ياد شده است.

عنوان: صلاه الجمعهدانش پژوه: منصور مظاهرى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين نيازى .

استاد داوران: حجه الاسلام والمسلمين حسينى بيان و حجه الاسلام والمسلمين نكونام .

سطح: 3 .

رشته: فقه 132 ص / 1380.

برخى مباحث اين رساله كه به زبان عربى تدوين يافته, از اين قرار است:الاستدلال بالايه الشريفه لحكم صلوه الجمعه و تحليل مفادها بالدقه; الاستدلال بالاخبار لحكم صلوه الجمعه و حصرها فى طوائف إربعه; بيان ما هو مقتضى الاصل فى حكم صلوه الجمعه مع صرف النظر عن الادله اللفظيه; الشرائط لصلوه الجمعه; الامور المشترطه فى المكلف; البيع وقت الندإ غير محرم تكليفا و لا وضعا و.

عنوان: نظريه شناخت در فلسفه اسلامىدانش پژوه: حسن قاسميان .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين نعمت الله يوسفيان .

استاد داوران: حجه الاسلام والمسلمين معلمى و حجه الاسلام والمسلمين غرويان.

سطح: 3 .

رشته: فلسفه 152 ص / 1380.

تحقيق حاضر در بردارنده شش فصل است كه تعريف, اهميت و تاريخچه شناخت در فلسفه اسلامى و غربى موضوع نخستين فصل آن است.

در فصل دوم كه (امكان شناخت) نام دارد مكتب انكار و يقين بررسى شده و در فصل سوم (ابزار شناخت) شامل حس, عقل و قلب ارائه گرديده است.

(منابع شناخت) شامل طبيعت, تاريخ, نفس انسان و وحى در فصل چهارم بيان گرديده و آفات حسى, عقلى و قلبى شناخت موضوع فصل پنجم است.

آخرين فصل (معيار شناخت) را بازكاويده است.

پايان نامه هاى طلاب موسسه آموزشى ـ پژوهشى امام خمينى(ره)عنوان: بيع پولىدانش پژوه:

سيدمحمدباقر آقاميرمحمدعلى .

استاد راهنما: دكتر پرويز داودى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين حسن نظرى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 105 ص / بهار 1381.

عناوين فصل هاى پنج گانه اين جستار به ترتيب عبارت اند از: كليات, چيستى مال و مالكيت, مصاديق پول, روابط حقوقى مبادلات و احكام مترتب بر نتيجه نظريه.

پژوهنده در بيان مصاديق پول, از كالاى پولى و پول كالايى, كاغذى, تحريرى, كارتى و ديجيتالى نام برده و آن گاه در فصلى ديگر, محدوده روابط حقوقى مبادلات مالى, ساختار حقوقى قرارداد قرض و نظريه نهايى درباره بيع پولى را بر كاويده است.

عنوان: بررسى ويژگى هاى عمده جامعه جهانى در حكومت فراگير حضرت مهدى(عج) (در قرآن و سنت)دانش پژوه:

مهدى همتى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين اكبر ميرسپاه .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين نجم الدين طبسى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 159 ص / 1380.

اين پژوهش داراى سه بخش و چندين فصل است كه در بخش نخست طى دو فصل, مفاهيم و مبانى نظرى بررسى شده است.

بخش دوم كه (بررسى و تحليل يافته ها) نام گرفته, در پنج فصل ويژگى هاى اعتقادى, اقتصادى, فرهنگى, قضايى و امنيتى جامعه جهانى در حكومت فراگير مهدوى را بررسيده است.

بخش سوم به نتيجه گيرى مطالب پرداخته است.

عنوان: سرنوشت از ديدگاه قرآن و نهج البلاغهدانش پژوه: ابوالقاسم ولى زاده .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين ميرسپاه .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين عسگرى سليمانى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 124 ص / 1380.

پاره اى از سرفصل هاى اين كاوش عبارت اند از: تبيين مسإله سرنوشت از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه, راز تشويق و تحذير در قضا و قدر, اقسام سرنوشت, رابطه سرنوشت با جبر و اختيار, نقش افعال اختيارى در تغيير سرنوشت, سرنوشت و مسإله بدإ, نقش سعادت و شقاوت ذاتى در سرنوشت, علم ازلى الهى به سرنوشت انسان ها.

عنوان: انحرافات و آسيب هاى اجتماعى از ديدگاه قرآندانش پژوه: نصر الله آقاجانى .

استاد راهنما: دكتر رحمت الله صديق سروستانى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين محمود رجبى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: جامعه شناسى 275 / بهار 1381.

اين تحقيق كه روىكردى تفسيرى به آسيب هاى اجتماعى دارد, داراى دوبخش است: ارتباط هنجارها با ارزش ها و عقايد, تعريف كجروى و نگرش جوامع, مكاتب و انديشمندان به انحرافات اجتماعى و پاره اى مباحث بخش نخست است.

در بخش دوم انواع انحرافات اجتماعى از ديدگاه قرآن و شيوه هاى پيش گيرى و درمان آن ها از نگاه قرآن (شامل: تعليم و تربيت, الگوهاى اجتماعى, امر به معروف و نهى از منكر و سيستم مجازات اسلامى) بررسى شده است.

عنوان: تحليل جامعه شناختى شكل گيرى شيعه در صدر اسلامدانش پژوه: حسن غفارى فر .

استاد راهنما: دكتر عماد افروغ .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين محمدهادى يوسفى غروى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: جامعه شناسى 204 ص / بهار 1381.

اين رساله داراى چهار فصل است كه در فصل اول و دوم كليات و روش تحقيق بررسى شده است.

فصل سوم طى چهار بخش, به مباحثى همانند:

آغاز شكل گيرى گروه بندى جديد, تشكيل دولت شهر اسلامى مدينه, رهبرى شيعه و معرفى رهبران و برخى نخبگان گروه غير شيعه پرداخته است.

فصل چهارم نتيجه گيرى مطالب است.

عنوان: بررسى تحولات سياسى ـ اجتماعى ناشى از حكومت امام على(ع) در مقايسه با حكومت خلفادانش پژوه:

جمعه خان محمدى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر محمود تقى زاده داورى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر محسن الويرى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: جامعه شناسى 274 ص / بهار 1381.

كاوش حاضر داراى پيشگفتار و هفت فصل است.

در فصل اول و دوم مفاهيم و آن گاه چارچوب نظرى تحقيق بيان شده است.

فصل سوم و چهارم عمل كرد خلفا را در توزيع ثروت و قدرت با حضرت على(ع) مقايسه كرده و در فصل پنجم و ششم ساختارهاى اجتماعى نامتوازن حكومت خلفا و آن گاه ساختارهاى اجتماعى متوازن دوران امام على(ع) را بررسيده است.

سرانجام در فصل هفتم به جمع بندى مطالب پرداخته است.

عنوان: نقش رفتارهاى عاطفى در تربيت اسلامى كودكان و نوجوانان از ديدگاه قرآن و سنتدانش پژوه:

محمدحسن مطيعى .

استاد راهنما: دكتر عزت الله نادرى .

استاد مشاور: سركار خانم دكتر مريم سيف نراقى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: علوم تربيتى 156 ص / 1380.

اين پژوهش داراى پنج فصل است كه در فصل اول و دوم آن كليات تحقيق و پاره اى ويژگى هاى تربيت اسلامى بيان گرديده است.

فصل سوم عوامل موثر در انگيزش انسان را بررسيده و فصل چهارم زمينه هاى عملى تربيت اسلامى را شرح داده است و آن گاه نقش همآهنگ خانه, مدرسه و جامعه را در تربيت مطرح ساخته است.

نتايج اين تحقيق در فصل پنجم بيان شده است.

پايان نامه هاى دانشگاه علوم اسلامى رضوىعنوان: تصحيح (عون اخوان الصفا فى تلخيص الهيات الشفا) اثر فاضل هندىدانش پژوه: محمد قربان نيا ميرك محله .

استاد راهنما: دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر محمود يزدى مطلق (فاضل).

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: فلسفه و كلام اسلامى 304 ص / 1380.

پژوهنده در مقدمه اى كه بر احياى اثر ياد شده نگاشته, نخست احوالات ابن سينا را شرح داده و آن گاه به معرفى بهإ الدين محمد اصفهانى مشهور به فاضل هندى پرداخته است.

وى در ادامه, متن كتاب را كه به زبان عربى مى باشد, تصحيح كرده است.

اين كتاب مباحث فلسفه اولى را در ده مقاله شرح داده است.

عنوان: تصحيح (قوى النفس) تإليف مولا حمزه گيلانىدانش پژوه: على قربانى .

استاد راهنما: دكتر غلامحسين ابراهيمى دينانى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر محمود يزدى مطلق (فاضل) .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: فلسفه و كلام اسلامى 228 ص / 1380.

رساله حاضر, تحقيق و تصحيح كتاب قوى النفس اثر مولا حمزه گيلانى است.

مصحح در مقدمه به شرح حال مولف, روان شناسى جديد و قديم, تعريف لغوى ـ اصطلاحى مفاهيم و پاره اى مباحث ديگر اشاره كرده و در ادامه, متن كتاب را در قالب 29 فصل تحقيق و تصحيح كرده است.

كتاب قوى النفس كه به زبان عربى است, قواى نفس نباتى, نفس حيوانى و نفس ناطقه انسانى را به تفصيل بررسيده است.

عنوان: معرفت نفس در سير و سلوك الى اللهدانش پژوه: سيدرضا يوسفى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين صادق لاريجانى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين فياض صابرى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: فلسفه و كلام اسلامى 180 ص / 1380.

جستار حاضر داراى سه بخش است كه بخش نخست آن, كليات تحقيق را بررسيده است.

در بخش دوم, مباحث (معرفت نظرى نفس) دنبال شده كه جوهر انسان, تجرد نفس, حدوث نفس, ارتباط نفس با بدن, بقاى نفس و نفس و عوالم سه گانه پاره اى مباحث آن است.

بخش سوم (معرفت شهودى نفس) را با بيان كلياتى از سلوك عملى, قلب, سير و سلوك عملى و فكر عرفانى و شهود شرح داده است.

عنوان: اعتياد به مواد مخدر; جرم انگارى يا جرم زدايى در حقوق كيفرى ايراندانش پژوه: محمدحسن حيدرآبادى.

استادان راهنما: دكتر على نجفى ابرندآبادى و دكتر جعفر كوشا .

استاد مشاور: دكتر عباس شيخ الاسلامى.

سطح: كارشناسى ارشد.

رشته: حقوق جزا و جرم شناسى 261 ص / 1380.

پژوهش حاضر از پيشگفتار و دو فصل اصلى پديد آمده است.

در نخستين فصل كه جرم انگارى اعتياد نام گرفته, طى سه بخش, مفهوم, مبانى, ديدگاه ها, مكاتب جرم انگارى اعتياد و جرم انگارى در حقوق موضوعه و كيفرى بررسى شده است.

دومين فصل, مباحث جرم زدايى از اعتياد را در دو بخش پى گرفته است; اين دو بخش, جرم زدايى در اسلام, حقوق عرفى و كيفرى را تبيين كرده است.

پايان نامه هاى دانشكده اصول دينعنوان: بهشتيان, روش ها, منش ها, ويژگى ها دانش پژوه: عظيمه عزيزى ابرقويى.

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين محمدعلى مهدوى راد .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين احمد عابدى.

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: علوم قرآن و حديث 192 ص / 1380.

پژوهنده در اين جستار طى پنج فصل به بررسى اسامى بهشت در قرآن, ويژگى هاى اعتقادى اهل بهشت و خصوصيات و رفتارهاى فردى ـ اجتماعى بهشتيان پرداخته است.

وى در پايان به اين نتيجه دست يازيده كه ايمان به پروردگار و عمل صالح از اساسى ترين عوامل ورود به بهشت است.

عنوان: جايگاه اخلاق در صحيفه كامله سجاديهدانش پژوه: پرى سيما اقتصادىفر .

استاد راهنما: آيه الله محمدهادى معرفت .

استاد مشاور: حجه الاسلام محمد شريفانى.

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: علوم قرآن و حديث 230 ص / 1380.

اين پژوهش داراى مقدمه و سه فصل است.

در مقدمه آن سند, ترجمه و شروح صحيفه بررسى شده و در فصل اول مفهوم اخلاق, تفاوت اخلاق الهى با اخلاق انسانى; مطلق يا نسبى بودن اخلاق, و.
بيان گرديده است.

مولف در فصل دوم جلوه هايى از (معالى الاخلاق در صحيفه سجاديه) همانند توبه, توكل, شكر و ياد مرگ را بررسيده و در فصل سوم گزيده اى از (شكاسه الاخلاق در صحيفه سجاديه) هم چون حب دنيا, ريا, عجب و آفات زبان را بركاويده است.

عنوان: امام على(ع) و احياى فرهنگ قرآندانش پژوه: فاطمه الهى .

استاد راهنما: دكتر فتح الله نجارزاده .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين محمدعلى مهدوى راد .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: علوم قرآن و حديث 260 ص / 1380.

اين تحقيق در سه بخش سامان يافته كه بخش اول آن كليات, ضرورت, پرسش ها و اهداف پژوهش را بررسيده است.

در بخش دوم شاخص هاى اصلى فرهنگ قرآن, تلاش هاى پيامبر اكرم(ص) در ابقاى امت بر فرهنگ وحى و افول تدريجى فرهنگ قرآن پس از رحلت رسول خدا(ص) بيان گرديده و بخش پايانى شايستگى هاى امام على(ع) در احياى فرهنگ قرآن و سيره گفتارى و حكومتى آن حضرت را در احياى فرهنگ قرآن روشن ساخته است.

عنوان: بازشناسى خوارجدانش پژوه: اصغر كريمى ركنآبادى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين محمدعلى مهدوى راد .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين احمد عابدى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: علوم قرآن و حديث 341 ص / 1380.

پژوهش حاضر طى پنج بخش, با ارائه مباحثى از قبيل:

ريشه هاى تاريخى جريان خوارج, عوامل و عناصر شكل گيرى شخصيت خوارج, فرقه هاى خوارج و اصول مشترك آنان, انديشه هاى (اباضيه) تنها گروه بازمانده خوارج و ديدگاه امام على(ع) درباره اين گروه به بازشناسى خوارج پرداخته است.

عنوان: مسجد در جامعه اسلامى از ديدگاه آيات و رواياتدانش پژوه: ثريا اميرى.

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين مهدى مهريزى.

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين احمد عابدى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: علوم قرآن و حديث 221 ص / 1380.

كاوش حاضر داراى پنج بخش است كه در بخش نخست آن از اهميت, معنا, مترادفات و متعلقات مسجد و اولين مسجد مسلمانان و مساجد پيش از اسلام سخن به ميان آمده است.

در بخش هاى دوم تا پنجم به ترتيب, نقش فرهنگى ـ آموزشى مسجد, نقش سياسى ـ اجتماعى مسجد, آداب مسجد و آسيب شناسى مساجد بررسى شده است.

پايان نامه هاى طلاب مركز تربيت مدرس دانشگاه قمعنوان: فلسفه عشق از منظر ابن سينا و ملا صدرادانش پژوه:

محمدحسين خليلى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر احمد عابدى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر ذبيحى.

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 282 ص / 1380.

پديدآورنده, تحقيق خود را بر شش بخش و چندين فصل بنا نهاده است كه عناوين بخش ها و فصول مهم آن از اين قرار است: كليات, سريان عشق در تمام هويات (مدبره و غير مدبره), عشق در بسائط سه گانه (هيولا, صورت و عرض), عشق نباتى, عشق حيوانى و عشق انسانى (مجازى و حقيقى).

وى در هر بخش يا فصلى, مباحث مربوط را به تفصيل بررسيده است.

عنوان: انتظار ما از ديندانش پژوه: جواد ستارىوند .

استاد راهنما: دكتر محسن جوادى .

استاد مشاور: حجه الاسلام دكتر محمدامين احمدى .

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 143 ص / 1380.

اين پژوهش در چهار بخش تدوين يافته كه پس از طرح كليات در بخش نخست, قلمرو تإثير انتظارات ما بر فهم دينى در بخش دوم آن بررسى شده است.

تإثير مبانى كلامى, معرفت شناختى و فلسفى در معرفت دينى, هرمنوتيك و تإثير انتظارات ما بر فهم دين پاره اى ديگر از مباحث اين بخش است.

بخش سوم صدف و گوهر دين و حداقلى و حداكثرى بودن آن را بررسيده و بخش پايانى نيازهاى اساسى ما را به دين, نشان داده است.

عنوان: وظايف حكومت اسلامى در قبال دين و اعتقادات مردمدانش پژوه: محمدجواد ابوالقاسمى.

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر محقق داماد .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر فيرحى .

سطح: كارشناسى ارشد.

رشته: الهيات و معارف اسلامى 159 ص / 1380.

كاوش حاضر داراى سه فصل است كه در فصل اول و دوم آن ويژگى ها و وظايف حكومت اسلامى بيان گرديده است و فصل سوم به جمع بندى و نتايج تحقيق اختصاص دارد.

تإمين مصالح معنوى, صيانت از محتواى دين, تعليم و تربيت, تشويق و هدايت جامعه به خوبى ها و پرهيز از بدىها, بخشى از وظايف حكومت اسلامى است كه در فصل دوم بررسى شده است.

عنوان:گذارى بر چالش هاى دوران مدرن (با رهيافتى دينى)دانش پژوه: عبدالرسول بيات .

استاد راهنما: دكتر محمود خاتمى .

استاد مشاور: دكتر محسن جوادى.

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 199 ص / 1380.

جستار حاضر از سه بخش تشكيل شده كه بخش نخست آن ريشه ها و نشانه هاى مدرنيته و پاره اى مباحث ديگر را بررسيده است.

در بخش سوم با گذارى بر بحران ها و ديدگاه هاى اعتقادى از پست مدرنيسم و زمينه ها, مضامين و عرصه هاى آن ياد شده است.

بخش سوم نگاهى دينى به مولفه هاى محورى مدرنيسم شامل: علم گرايى, عقل گرايى و انسان گرايى مى اندازد و در ادامه بحران انسان مدرن با خود, ديگرى, طبيعت و خدا را مى كاود.

عنوان: نظريه آفرينش مدام و ارتباط آن با حركت جوهرىدانش پژوه: سعيد عليزاده .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر احمد بهشتى .

استاد مشاور: آيه الله فاضل گلپايگانى.

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 222 ص / 1380.

اين پژوهش در چهار فصل و چندين بخش سامان يافته كه موضوع فصول و برخى بخش هايش به ترتيب از اين قرار است: شواهد قرآنى و روايى بر آفرينش مدام, تاريخچه خلق مدام در جهان اسلام (خلق مدام نزد متكلمان, عرفا و فلاسفه), حركت جوهرى (اركان حركت, مقولات داراى حركت, حركت و فروع آن, مإخذ حركت و نتايج فلسفى حركت), تفسير فلسفى خلق مدام بر اساس حركت جوهرى و پيامدهاى آن.

عنوان: روند عرفى شدن در جهان عربدانش پژوه: حميدرضا شريعتمدارى.

استاد راهنما: دكتر محسن جوادى .

استاد مشاور: دكتر سيدمحمد انتظام .

سطح: كارشناسى ارشد 119 ص / 1380.

عناوين فصل هاى هفت گانه اين كاوش عبارت اند از: تحليل لغوى و معناشناختى, عرفى گروى تاريخى و فلسفى, پيش زمينه تاريخى عرفى گروى در جهان عرب, مصلحان اسلامى, پيش گامان عرفى گروى, نگاهى به كتاب (الاسلام و اصول الحكم) اثر على عبدالرزاق و عرفى گروى در ميان عرب هاى مصر.

پايان نامه هاى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع)عنوان: بررسى تطبيقى گرايش هاى علما در جنبش ملى شدن صنعت نفتدانش پژوه: على دستجردى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين نجف لك زايى.

استاد مشاور: جناب آقاى دكتر محمود ستوده.

سطح: كارشناسى .

رشته: علوم سياسى 109 ص / 1380.

پژوهش حاضر داراى يك مقدمه و چهار فصل است كه در فصل اول, تاريخچه نفت و جنبش ملى شدن صنعت نفت بررسى گرديده است.

در فصل هاى دوم, سوم و چهارم آرا و عمل كرد آيه الله كاشانى, فدائيان اسلام, آيه الله بروجردى, امام خمينى(ره) و ساير علما در نهضت ملى شدن صنعت نفت تشريح شده است.

عنوان: جايگاه مجلس شوراى اسلامى در ساختار قدرت سياسى جمهورى اسلامى ايراندانش پژوه: محمدرضا موثق .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر منصور ميراحمدى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر محمدجواد ارسطا.

سطح: كارشناسى .

رشته: علوم سياسى 185 ص / 1380.

تحقيق حاضر با تإكيد بر نقش مجلس شوراى اسلامى در قانون گذارى (در حوزه مباحات و منطقه الفراغ), تدوين و تبيين احكام شرع و اجرايى كردن آن ها, نظارت بر مسوولان و حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور, جايگاه مجلس را در ساختار سياسى جمهورى اسلامى بررسيده است.

عنوان: اصلاحات امام على(ع) (مشكلات و راه حل ها)دانش پژوه: محمود باقرى.

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر منصور ميراحمدى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين نجف لك زايى.

سطح: كارشناسى .

رشته: علوم سياسى 92 ص / 1380.

اين پژوهش در پى آن است كه مهم ترين مشكلات سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى حكومت امام على(ع) را بر شمرده و راه حل اصلاحى متناسب با هر مشكل را از جانب آن حضرت بنماياند.

بر اساس اين تحقيق, هدف امام على(ع) از اجراى اصلاحات, بازگرداندن جامعه به سنت و سيره رسول خدا(ص) و اجراى احكام الهى بود.

عنوان: روند ورود تركان به ايران و پيامدهاى آن از آغاز تا پايان سلجوقياندانش پژوه: معصومه اختيارى .

استاد راهنما: دكتر وهاب ولى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين سيدمحمدرضا شريعتمدارى .

سطح: كارشناسى .

رشته: تاريخ 284 ص / 1380.

پژوهنده در اين كاوش, عوامل تسهيل ورود تركان را به مرزهاى اسلامى به ويژه ايران, چنين برمى شمرد: نفوذ اقوام ترك به مرزهاى ساسانى (پيش از اسلام) و ماورإ النهر (پس از فتوحات مسلمانان), تشديد مناسبات تجارى و مسلمان شدن ترك ها.

وى با اشاره به اين كه ترك ها بازوى نظامى خلفاى عباسى و سامانيان بوده اند, اين امر را موجب به قدرت رسيدن تدريجى آنان دانسته و بحران هاى حاكميت ساسانيان را زمينه ساز قدرت و حاكميت ترك ها مى داند.

عنوان: بررسى رابطه محقق كركى با دولت صفويهدانش پژوه: محمدباقر اخترى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين آل غفور .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين نجف لك زايى .

سطح: كارشناسى .

رشته: تاريخ 88 ص / 1380.

اين پژوهش كه به دنبال بررسى نقش محقق كركى در دوره صفوى است, نخست نقش شاه اسماعيل و شاه طهماسب را در حفظ و گسترش شيعه بيان كرده, سپس زندگانى اين عالم بزرگ را شرح داده و در آخر مبانى فقهى محقق كركى را درباره شاهان صفوى بررسى كرده است.

عنوان: بررسى سياست هاى مالى على(ع) و مقايسه آن با خلفاى نخستيندانش پژوه: يحيى كرامتى .

استاد راهنما: جناب آقاى دكتر دادگر .

استاد مشاور: جناب آقاى دكتر حضرتى .

سطح: كارشناسى .

رشته: تاريخ 85 ص / 1380.

در اين تحقيق تلاش شده است با نگاهى اجمالى به شيوه اقتصادى حضرت على(ع) پاره اى مباحث اين موضوع بررسى گردد كه به اين شرح است: اقتصاد و مفاهيم آن, ماليات و شرايط اخذ و هزينه كردن آن, ثروت و كار در سنت نبوى و علوى, بيت المال و حضرت على(ع), برخورد حضرت با مفاسد اقتصادى, چگونگى شكوفاندن اقتصاد و مقايسه شيوه اقتصادى حضرت با شيوه خلفا.

عنوان: نظريه تعطيل حكومت و نقد آندانش پژوه: محمدعلى قاسمى .

استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين دكتر فيرحى .

استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر كاظم قاضى زاده.

سطح: كارشناسى ارشد .

رشته: الهيات و معارف اسلامى 249 ص / 1380.

تحقيق حاضر از پنج بخش فراهم آمده است كه بخش نخست آن مبانى كلامى نظريه تعطيل (همراه علم, عصمت, ولايت و غيبت معصوم) را بررسيده و در بخش دوم از نظريه ها و نمايندگان انديشه تعطيل حكومت ياد شده است.

بخش سوم ادله قائلان تعطيل حكومت را طرح و در بخش چهارم آن ها را نقد كرده است.

سرانجام در بخش پنجم پيامدهاى انديشه تعطيل حكومت بيان شده است.

/ 1