عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در سطور گذشته تا اندازه اى موفق به تماشاى دور نماى حيات شديد ، و به اين نتيجه رسيديد كه مسئله
حيات ، مسئله پر غوغائى است كه دست تمام موجودات از فهم اسرار آن كوتاه است و به قول حافش آنقدر هست
كه بانگ جرسى مى آيد .
در اين قسمت لازم است به نعمت آفرينش انسان باز به اندازه اى كه اجمالى از تفصيل كتاب «وجود انسان»
ديده شود اشاره گردد ، تا ببينيد خالق مهربان شما براى بوجود آوردن شما چه چرخ هاى عظيمى در عالم
خلقت به كار انداخته ، و بر شما واجب است . از حضرت او ياد كرده و شكر عناياتش را به جاى آوريد .
در كتاب «رازهاى آفرينش» مى خوانيم :
در مورد خلقت انسان ، بر اثر پيشرفت دانش اسرارى كشف شده كه به آن اشاره مى شود ، تا از جريان هستى
خود آگاه گشته و بدانيم آفرينش انسان كه يكى از شاهكارهاى بزرگ خلقت است به قدرت و اراده و عنايت
و محبت آفريدگار عالم صورت مى گيرد .
موقعى كه نطفه مرد وارد رحم زن مى شود ، يك سلسله تحولاتى صورت مى گيرد ، موجود تازه بوجود مى آيد
كه جريان تكوين آن تقريباً دوازده ساعت طول خواهد كشيد .
نطفه انسان از سلول هاى مدور ريزى درست شده كه قطر آن از يك نقطه هندسى كوچك تر است ، نطفه مايع
لرزان و بى رنگى است كه هرگاه شفاف تر مى بود هرگز با چشم ديده نمى شود .
براى آن كه بتوانيم ، طرز ساختمان نطفه را در نظر مجسم كنيم ، آن را به اندازه و حجم يك عدد توپ بازى
پينگ پونگ در نظر مى آوريم ، در مركز نطفه هسته اى مثلا به درشتى نخود وجود دارد كه رنگ آن تيره
و پوستش ضخيم تر از نقاط ديگر آن است .
آن هسته نقطه پر رنگى است كه يك دانه مدور به شكل ساچمه در وسط آن قرار دارد كه بيست و چهار كرموزوم
است .
كرموزم ها شامل صد هزار ماده مولدند به نام «ژن» كه تعداد قطعى آنها هنوز معلوم نشده و با تخم زن جفت
مى شوند كه در نتيجه آميزش آنها موجودى بوجود خواهد آمد كه از حيث شكل ، سرشت ، رنگ چشم ، مو ، وارث
پدر و مادر خواهد بود .
در ابتداى عادت ماهانه زنان ، يكى از غده ها (سرآمدگى هاى روى تخمدان هاى زن) تركيده و تخم در آن
خارج مى شود ، و بقيه برآمدگى ها از بين رفته و تخمدانها به حالت اوليه خود بر مى گردند .
زنان داراى دو تخمدان هستند ، شبيه به دو بادام كه طول هر يك سه الى چهار سانتى متر است و تخمدانها
در قسم بالاى حفره لگن خاصره قرار دارند .
زنها در تمام مدت سال هر بيست و هشت روز يك مرتبه تخم مى گذارند كه جز در موارد استثنائى تعداد تخم
از يك عدد تجاوز نمى كند ، اين جريان فوق العاده دقيق است و در سر رسيد بيست و هشت روز يك دانه تخم
تازه به حد رشد مى رسد و از غده بيرون مى جهد در فاصله هر بيست و هشت روز درست در سررسيد موقع ، يك
دانه تخم مى رسد و از بين مى رود .
همين كه تخم از تخمدان زن خارج شد ، آن ذره يا اتم جاندار كه از فرط كوچكى و ريزى با چشم ديده نمى شود
در فضاى مهبل سرگردان و به دور خود مى گردد و در حال چرخيدن حركت مى كند تا بالاخره در قسمت علياى
يكى از دو خرطوم لوله اى به نام فالوپ وارد مى شود ، فالوپ دو لوله اى است كه تخمدانهاى زن را از دو
سمت به رحم وصل مى كند .
طول هريك از اين لوله ها ده سانتى متر و قطر آن نيم سانتى متر است ، در قسمت داخلى لوله ها موى هاى
نازك ذره بينى روئيده شده ، همين كه تخم وارد يكى از آنها شود آن مويها تموج يافته و بر اثر آن تموج
حركت تخم به سوى خرطوم آسان مى شود .
خرطوم چون راست و مستقيم نيست و حالت خميده و پيچ در پيچ دارد ، وقتى كه تخم وارد آن شد حالت انقباض
و به هم فشردگى در جدار آن پيدا مى شود و تخم مى تواند در آن راه پر پيچ و خم به جلو برود .
از موقعى كه تخم از تخمدان خارج و به راه مى افتد تا زمانى كه وارد خرطوم لوله اى شود دوازده ساعت
طول خواهد كشيد و به هر حال در اين محل است كه به خواست حضرت حق نطفه مرد با تخم زن به يكديگر مى رسند
و زن باردار مى شود .

/ 1004