عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مى شود ، لبه هاى آن قشر دندانه وار نمو كرده به هم مى پيوندد و در پشت دگمه يا مهره جنين لوله اى
درست مى شود كه بعداً در يك سمت آن لوله مغز سر و در انتهاى آن مغز حرام تشكيل خواهد شد .
در چهارمين هفته حاملگى اين لوله به ساختن سلسله اعصاب و طرح ابتدائى مغز يا مخ كه از مهم ترين
و ارزشمندترين اعضاى رئيسه بدن است مى پردازد .
فعاليت خلاقه جنين از اين پس متوجه ساختمان لوله هاضمه مى گيردد ، وسط مهره جنين آماس مى نمايد
و غلافى كه دو سمت آن بسته است تشكيل مى گردد و به زودى انتهاى قدامى غلاف باز مى شود كه سر بچه
و طرح دهان در آن محل ظاهر گشته و طرف ديگر غلاف تا مدتى بسته خواهد بود .
پس از گذشت بيست و پنج روز از تاريخ حاملگى ، موجود كوچكى كه تمام قد آن از نيم سانتى متر كمتر است
بوجود مى آيد كه صاحب يك سر ، يك دم ، يك پشت و يك شكم است ولى دست و پا و گردن ندارد ، و قلب و مغزش
به هم پيوسته و با اين وضع البته شباهت درستى به انسان ندارد .
سپس دستگاه ماشين داخلى شروع به نمو مى نمايد : در قسمت مقدم لوله هاى هاضمه فرورفتگى مختصرى پيدا
مى شود و ريه ها نمو مى كنند بعد نوبت پيدايش كبد مى شود كه از تورم و برآمدگى جدار همين لوله در
پشت قلب بوجود مى آيد ، از آن به بعد نطفه جنين وارد عمليات پيچيده و درهمى مى شود و سرانجام پس از
يك سلسله تحولات كليه ها ساخته و پرداخته مى گردد !!
تشكيل و ساخت كليه ها از جمله مسائل شگفت انگيز و حيرت بخش آفرينش است ، نطفه جنين عوض آن كه اين
عضو را يك باره بسازد ، نخست كليه ساده اى شبيه به كليه يكى از مخلوقات پست تر مانند ماهى ساخته
و بعد آن را خراب مى كند ، كليه ديگرى مانند كليه وزغ كه تكامل آن زيادتر از كليه ماهى است مى سازد
و آن را مانند دفعه اول از بين مى برد و با بقاياى آنها كليه هاى اصلى را مى سازد .
اين جريان مشابه كار ساختمان دستگاه جديد لوكوموتيو است كه ابتدا آن را مانند نمونه قديمى تهيه
مى كنند و پس از بررسى و رسيدگى و آزمايش ، ادوات قديمى را برداشته و اسباب هاى تازه اى تعبيه
و برآن دستگاه سوار مى كند و پس از چند مرتبه امتحان تغيير و تبديل ادوات بالاخره مدل جديد را كامل
و شايد با فلزات بهتر و محكم ترى تكميل كنند و مورد استفاده قرار بدهند ، به نظر دانشمندان عمل نشو
و نماى كليه ها و تجديد ساختمان آن اختصاص به انسان اشرف مخلوقات دارد .
در پايان ماه اول ، نطفه جنينى تقريباً به نيم سانتى متر مى رسد و به شكل دائره اى نسبتاً كامل در
آمده انحناء و خميدگى پيدا مى كند ، در اين حال داراى يك دم نوك تيز است كه زير شكم قرار گرفته
و بريدگى هاى كوچكى در دو طرف دم وجود دارد كه طرح اوليه دست و پا محسوب مى شود !!
در اطراف گردن كوچك جنين چهار شكاف مانند گوش ماهى ظاهر مى شود ، در اين موقع تشكيل اجزاء بدن شروع
مى گردد : در سر چشم ها نمودار مى شود و چروك هائى كه مقدمه پيدايش مغز حرام است پديد مى آيد .
در سطح جلوى سر ، برآمدگى ظاهر مى شود ، و از آن بينى بيرون مى آيد ، نزديك هريك از دو چشم گوش ها
پديدار مى گردد ، كه البته نماى ظاهرى گوش ها نيستند بلكه نسج هاى حساس شنوائى است كه بعدها حس
شنوائى در آن توليد مى شود ، خلاصه با پيشرفت جريانات فوق موجود تازه اى به ميدان زندگى انسان ها
اضافه مى گردد .
دوران ماه دوم : در ماه دوم آبستنى اندام موجود تازه از شكل و هيئت وزغ به انسان تغيير مى يابد ، ولى
آن هيئت گرد و مدور با سر خميده و دم دراز ، با داشتن طرح دست و پاهاى بى قواره . هنوز به صورت انسان
در نيامده است ، با وجود اين در پايان ماه دوم شكل آن اندام به طور روشن ترى تغيير مى يابد ، ولى دم
درازش هنوز باقى مانده است .
در اين ماه جنين شش برابر بزرگ تر مى شود ، قدش به چهار سانتى متر مى رسد وزنش پانصد مرتبه افزون تر
مى گردد ، بين پوست و اعضاى داخلى آن استخوان مى رويد ، صورت و گردنش نمو كرده ، دهن تدريجاً
تنگ تر و گونه ها بهتر نمو مى كند چروك هاى بينى به هم اتصال مى يابند و دماغ درشت تر مى شود ،
چشم ها از روى سر به سمت جلو مى آيند و در آخرين هفته اين ماه پلك هاى چشم ساخته مى شوند و طولى
نمى كشد كه به هم نزديك مى شوند .
پيشانى اغلب برآمدگى پيدا مى كند ، در نتيجه مغز درشت تر شده وسعت زيادتر از كله سر را فرا

/ 1004