عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مى گيرد ، ممكن است بعدها تا موقعى كه طفل به حد بلوغ برسد برآمدگى پيشانى ، تدريجاً رفع شود
و تناسب و تعادلى در چهره ظاهر گردد .
تدريجاً در دست و پا تحولات عجيبى رخ مى دهد ، نخست جوانه هائى ظاهر و كم كم برآمده و بلند مى شوند
و انتهاى آنها صاف و مسطح گرديده به شكل تخته شستى رنگ آميزى نقاشان در مى آيد ، بر روى سطح آن پنج
برآمدگى متوازى درست مى شود كه بواسطه فرو رفتگى هاى كم عمق از يكديگر جدا ، بعدا بر اثر شكافى از
هم سوا و به اين وضع پنج انگشت روئيده مى شوند ، و شيارهائى از پهناورى دست و پا ظاهر و موضع
آرنج ، مچ دست ، زانو ، و قوزك پا معلوم مى گردد .
در هفته پنجم حاملگى دم به حد اعلاى درازا مى رسد ، مانند دم حيوانات داراى عضله هاى محركه
مى باشد ، تكان مى خورد ، به تدريج طول آن كوتاه تر مى شود ، و تا موقع به دنيا آمدن نوزاد از ميان
مى رود ، كاهش درازى دم موقعى است كه استخوان ها بروع به رويش مى نمايند .
استخوان ها ابتدا به حالت غضروف ، ماده نرم نيم شفاف ساخته مى شوند ، و بعد از آن كه اطراف آنها را
گوشت احاطه نمود ، كم كم حالت استخوان پيدا مى كند .
جريان تغيير و تحول و محكم شدن استخوان از موقعى كه طفل در شكم مادر است تا وقتى كه متولد مى شود
و بزرگ و به حد بلوغ برسد ادامه دارد و با رسيدن به سن بلوغ استخوان بندى كامل مى شود .
از جمله واقعيات جالب ماه دوم پيدايش مسئله جنسيت است ، در آغاز اين ماه تشخيص جنسيت جنين معلوم
نيست ولى در اواخر ماه دوم دستگاه جنسيت مشخص و قسمت خارجى آن تدريجاً ظاهر مى شود و از عجايب
آفرينش آن كه دستگاه جنسيت پسر و دختر در اوان ظهور با هم شبيه اند ، حتى غده هاى پستان آنها نيز
همانندند .
آفريدگار عزيز و توانا براى تكثير انواع به هر فرد انسان هر دو نوع اعضاء جنسى را مى بخشد كه يكى رشد
و نمو مى كند ، و ديگرى به حال ركود مى ماند ، در نتيجه جنين بدون آن كه خود مؤثر در عمل باشد به جنس
نر يا ماده تبديل مى گردد .
به هر حال دوره دوم ماه حاملگى سپرى مى شود و نطفه جنينى به صورت انسان مبدل مى گردد و از اين پس د
رهفت ماه آينده آن موجود تازه طفل ناميده مى شود و رشد و تكامل آن شروع مى گردد !!
راستى چه خبر است ، و اين نعمت خلقت داراى چه شگفتى هائى است ، امام ششم مى فرمايد : كمترين مرحله
شكر اين است كه نعمت را فقط از خدا بينى ، اينك در اين مسائل دقت كنيد و ببينيد اين امور جز به اراده
حكيمانه حضرت او صورت مى گيرد ، و آيا شكر اين همه نعمت بر انسان واجب است يا نه ؟ و اگر شكر نكند
و از نعمت قدردانى ننمايد جزاى او چيست ؟!
دوران ماه سوم : پس از آن كه ماه دوم سپرى شد ، در ماه سوم طرح بيست عدد دندانهاى شيرى شروع
و فرورفتگى آرواره ها معلوم و به تدريج سفت و محكم مى شوند ، سپس تارهاى صوتى نشو و نما
مى نمايند ، هرچند كه باز شش ماه طول مى كشد تا بچه متولد و صداى گريه او شنيده شود و پس از شش ماهگى
تارهاى صوتى قوى تر و شكل قطعى پيدا خواهند كرد .
تارهاى مذكور ، قبل از تولد نوزاد پر پشت و نرم مى باشند ، و مدتى كه طفل در شكم مادر است هيچ گاه
هوا از حنجره به ريه هاى او وارد نمى شود ، زيرا چنانچه قبلا ذكر شد جنين در مايعى به نام آمينوز
غوطه ور است و هرگاه نفس بكشد ريه هايش از آن مايع پر شده لبريز مى گردد .
لوله هاى هاضمه فعاليت مختصرى را شروع مى كند ، سلول هاى بزاقى فى الجمله ترشحاتى دارند ، كبد هم
صفرا را به روده ها مى ريزد و كليه ها اولين مواد ادرار را كه از مثانه به طرف مايع آميوز مى رود
تصفيه مى كنند ، با وجود اين عمده رسوب و ته نشين هائى كه به وسيله جنين توليد مى شود به طرف جفت
رفته وارد خون مادر مى شود .
استخوانها و عضلات با سرعت بيشترى رشد نموده ، اطراف اعضاى داخلى را احاطه مى كند ، در شكل جنين
تغييراتى حاصل مى شود ، دور و اطراف آن گرد و مدور مى گردد و نيرومندتر مى شود .
استخوانهاى آرواره و گونه و بينى رشد و نمو يافته ، صورت پلاسيده آن موجود كوچك فيافه انسانى پيدا
مى كند .

/ 1004