عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

در غضروف هاى دست و پا مراكز تشكيل استخوان ظاهر مى شود ولى در مچ دست و قوزك پا اثرى نمايان نيست .
در اين حال كه پايان ماه سوم است بدون شبهه جنين يك مخلوق زنده اى است و از افراد بشر محسوب مى شود ،
قب و ريه ها و كبد او شروع به كار مى نمايد ، ماهيچه هاى دست و پا استحكام يافته و قوت بيشترى
گرفته و كمى به حركت مى افتد .
دوران ماه چهارم : در اين موقع طول طفل به پانزده تا بيست سانتى متر مى رسد ، و اين اندازه مساوى نصف
قد نوزاد به هنگام تولد است ، از آن به بعد رشدش به تدريج كاسته مى شود .
در ماه چهارم ، جنين هنوز به يك انسان كوچولو نمى ماند ، بلكه موجودى است كه سرى بسيار بزرگ و بالا
تنه اى خيلى پهن و پاهاى كوتاه دارد .
طفل در دو ماهگى سرش به اندازه نصف قد ، در سه الى پنج ماهگى به ثلث ، موقع ولادت به ربع و زمان بلوغ
مساوى يك دهم طول قد مى گردد .
با وجود اين جنين چهار ماهه خالى از لطف و زيبائى نيست ، سر و پشت او تقريباً افراشته و شباهت به
نوزاد معمولى دارد ، صورتش پهن ولى داراى تناسب است ، چشم ها به خوبى معلوم است ، دست ها و پاها
برجسته و نمايان ، انگشت هاى دست و پا چاق و معمولا انگشت هاى دست تا شده مى باشد ، در انتهاى
انگشت ها طرح شيارهاى پوست پيداست .
ناگفته نماند وضع و شكل خطوط شيارهاى پوست بدن تمام ابناء بشر به قدرت بى نهايت ذات احديت با يكديگر
متفاوت و حتى دو فرد آدمى شيارهاى پوست آنها همسان نيست ، بالاخره در ماه چهارم آن موجود كوچك داراى
مشخصات ممتازه اى است كه محو شدنى نيست .
پوست بدن در اين موقع چروك دار و رنگ آن قرمز تند است ، سرخى پوست بدين جهت است كه خون صاف و رقيق
و شفاف در رگ هاى بدن جريان دارد و بايد متذكر شد كه جنين قبل از ماه ششم بدنش عارى از پيه و چربى
است .
جنين كه از آغاز حاملگى مادر تا ماه چهارم ساكت و آرام بود از اين به بعد تكان مى خورد ، و حركتش
بيشتر مى شود و دست و پاهاى خود را باز و بسته مى نمايد .
نخستين حركت بچه ساده و آرام است ، كم كم تندتر مى شود و به جدار رحم مادر ضربات شديدى وارد مى آورد
و او را متوجه مى سازد كه انسان كوچكى در بطن وى زندگى مى كند !!
دوران ماه پنجم : انسان مانند معجونى است از اجزاء مختلف تشكيل شده و تركيبات مختلط آن قابل تقسيم
نيست .
آدمى از ميلياردها سلول و صدها عضوهاى متفاوت تشكيل يافته ، كه سلول ها دائمپ تبديل و تجديد
مى شوند ، مى ميرند و تعويض مى گردند ، با اين وضعيت شخصيت مرموز يا روح او ثابت و پايدار است .
انسان را مى توان به يك شركت تعاونى تشبيه كرد كه شركاء و اعضاى آن با همديگر معاونت و همكارى
دارند ، و از يكديگر حمايت مى كنند و در مقابل عوامل خارجى به مبارزه بر مى خيزند ، از مزايا
و امتيازات شركت بهره مند مى شوند و در كارها مسئوليت مشترك دارند و در سود و زيان شركت سهيمند .
همچنان كه در اجتماع و جامعه هاى بشرى تقسيم كار ، تخصص افراد ، مبادله محصولات ، مهم و قابل توجه
است ، در جامعه سلول ها و اعضاى بدن اين اصول مجريست و تخلف ناپذير است .
جهاز هاضمه اغذيه را جذب مى كند ، و به صورت مواد لازمه در آورده صرف ساختن سلول ها مى نمايد ،
مايعاتى كه در بدن جاريان دارد شبكه وسيعى براى انتقال آنها بوجود مى آيد .
پى و اعصاب مانند سيم هاى تلفن و تلگراف به مغز ، يعنى پست مركزى اتصال دارند .
غده هاى ترشحات داخلى با فعاليت مداوم خود به بدن نيرو مى رسانند ، پوست حافظ و نگهبان جامعه
سلول ها و اعضاى داخلى بدن است و نيز خبرگزار آنها به شمار مى رود !!
تحت اين نظام هريك از اعضاى بدن در محل و جاى معينى قرار دارند ، پوست هم رشد و نمو مى نمايد تا شكل
و وضع قطعى را بدست آورد .
پوست بدن از سلول هاى سفت و محكمى تشكيل شده كه براى بدن ، به منزله حصار است و آن را حفظ و حراست
مى كند .

/ 1004