عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلول هاى برونى مانند زمان بعد از تولد پوسته شده از ميان مى روند ، و جاى خود را به سلول هاى تازه
و نو كه بر اثر نشو و نماى دائمى از زير پوست برون مى آيند مى دهند .
سپس غده هاى عرق و غده هاى مولد چربى بوجود مى آيند و از بن هريك از پرزهاى پوست مايع و ماده چرب
ترشح مى نمايد .
در جريان ماه پنجم آن ماده چرب با سلول هاى فرسوده و ضايع شده مخلوط مى شوند و به پنير شباهت پيدا
مى كنند ، بعد ورقه ورقه شده اطراف پوست بچه را مى پوشانند ، دانشمندان معتقدند ، حكمت اين عمل
براى جدا نگاه داشتن جنين از مايع آمينوز است ، زيرا مايع آمينوز كه طفل در آن غوطه ور است ، د رماه
پنجم داراى رسوب و ته نشين هائى است كه امكان دارد ، در پوست نازك بچه بريدگى و ترك هائى بوجود
آورد !!!
مشتقات پوست هم به طول قابل ملاحظه اى نشو و نما مى نمايند : در سر كرك هاى نازكى مى رويد ، ناخن
انگشت هاى دست و پا بيرون مى آيند ، جوش و جوانه هاى دندانهاى شيرى درشت تر مى شود ، و اثر كلاهك
مرواريدى دندان و مينا و عاج آن در لثه ها مشخص مى گردد .
از جمله واقعيات اين ماه ، راست و افراشته شدن مهره پشت است ، به طورى كه قبلا ذكر شد در آغاز ماه
دوم نطفه جنينى گرد و مدور است ، داراى دمى است كه در ازاى آن تا محاذات كله مى رسد ، و ماه سوم دم
درازتر مى شود و حال آن كه پشت مختصر خميدگى دارد ، در ماه پنجم سر به خوبى بر روى گردن تازه و نو
قرار مى گيرد و خميدگى پشت كمتر مى شود .
نوزاد موقع تولد ، سرش افراخته و مهره هاى كمر و پشتش راست و كشيده است ، و كشيدگى به همان حال
باقى نخواهد ماند و پس از آن كه كودك نشستن و راه رفتن آموخت مجدداً خميدگى ظاهر مى شود و به اين
واسطه در ستون فقرات تغييرى حاصل خواهد شد كه در تناسب اندام طفل بى تأثير نخواهد بود .
دوران ماه ششم : در ماه ششم پلك هاى چشم كه از ماه سوم به هم متصل بود باز و گشوده مى شود ، تخم چشم
در اين موقع تشكيل و از ماه هفتم مى تواند روشنائى را درك كند ، مژه ها و ابروها به طور كلى در
ماه هاى ششم و هفتم مى رويند .
جوش و دانه هاى ثاليل كه مخصوص درك طعم خوراكى هاست بر روى زبان و سقف دهان و حلق نمو مى كنند ،
و اين جوش ها بالنسبه خيلى بيشتر از مال كودكان و كهنسالان است .
عجيب است ، جنينى كه نيازى به خوردن و چشيدن طعم خوراكى ندارد تا به اين حد مجهز و داراى اين همه
دانه هاى حساس مى باشد !!
اينجاست كه انسان با دقت در اين اوضاع عجيب كه گوشه اى بسيار بسيار كوچك از اين عالم عظيم است غرق در
اعجاب شده ، بى اختيار با تمام وجود مى زند لا اله الا الله ، لا حول و لا قوة الا بالله !!
اينجاست كه انسان به طور واقع حس مى كند در تمام هستى جز خدا نمى بيند ، و جز او نمى خواهد
و مى خواهد مانند عارف عاشق الهى مجذوب در مقابل تمام انسان ها بايستد و فرياد بزند :
بيائيد اى رفيقان دوستانه *** بكوى دوست گيريم آشيانه
چه صبح از مشرق خاطر برآريم *** فروزان مهر آن ماه يگانه
جهان روشن به مهر يار بينيم *** كه زد الله نور اين خوش ترانه
بهم ريزيم اوضاع فلك را *** اگر بر عاشقان جويد بهانه
چه شب گردد چراغ مهر خاموش *** بيفروزيم شمعى عاشقانه
به گرد شمع بر ياد رخ دوست *** سحر سازيم اندوه شبانه
كه فيض صحبت و ديدار خوبان *** دهد جان را حيات جاودانه
بلطف ايزد و انفاس پاكان *** بياسائيم زآشوب زمانه
مرا ناله شب و آه سحر به *** زفرياد نى و چنگ و چغانه
الهى صحبت آن پاكدل جو *** كه از كوى نگار آرد نشانه
و به قول فيض آن شوريده يكتا و آن عاشق شيدا :
اين جهان را غير حق پروردگارى هست نيست *** هيچ ديارى بجز حق در ديارى هست نيست

/ 1004