عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عارفان را جز خدا با كس نباشد الفتى *** عاشقان را غير ذكر دوست كارى هست نيست
حق شناسان را كه بر باطل فشاندند آستين *** غير كار حق و بارش كار و بارى هست نيست
دل به عشق حق ببند از غير حق بيزار شو *** غير عشق حق و حق كارى و بارى هست نيست
مست حق شو تا كه باشى هوشيار وقت خود *** غير مستش در دو عالم هوشيارى هست نيست
اختيار خود به او بگذار و بگذر زاختيار *** بنده را جز اختيارش اختيارى هست نيست
گر غمى دارى بيار و عرض كن بر لطف او *** خستگان را غير لطفش غمگسارى هست نيست
روزگار آن است كان با دوست مى آيد بسر *** غير ايام وصالش روزگارى هست نيست
عمر آن باشد كه صرف طاعت و تقوا شود *** جز زمان بندگى ليل و نهارى هست نيست
بى غمانى را كه جز تن پرورى كارى نبود *** بنگر اندر دستشان از تن غبارى هست نيست
آن كه را آگه شد از تقصير خود در كار حق *** جز دل بيمار و چشم اشكارى هست نيست
سعى كن تا سعى تو خالص شود از بهر حق *** غير خالص روز محشر در شمارى هست نيست
اين عبادت ها كه عابد در دل شب مى كند *** گر نباشد خالص آن را اعتبارى هست نيست
فيض در دنيا براى آخرت كارى نكرد *** مثل او در روز محشر شرمسارى هست نيست
دوران ماه هفتم : جنين با سكون و آرامش به انتظار وصول روز ولادت است
و در مسير تحولاتى است كه سرانجام به آزادى آن ، از آن تنگناى تاريك و رسيدن به دنياى فراخ تر منتهى
مى شود .
هرچند دو ماه ديگر بايد در رحم مادر بماند ، با اين حال در حالتى است كه به اصطلاح مى تواند جل
و پلاس خود را از آب بيرون بكشد .
هرگاه طفل هفت ماهه به دنيا آيد ، در صورت مساعد بودن شرايط ممكن است زنده بماند ، پس چرا جنين هاى
نارس زنده نمى مانند ، تصور مى رود به علت ناقص بودن و تكميل نشدن سلسله اعصاب و مخصوصاً مجراى
تنفس باشد كه بايستى عضلات منقبض و دستگاه توليد حرارت به كار افتد .
سلسله اعصاب شبكه مفصل و دقيقى است كه از پى و عصب تشكيل يافته و كليه قسمت هاى بدن را به مغز و شوك
نخاعى كه مركز ارتداد جريانهاى عصبى است مرتبط مى سازد ، يعنى جريانهائى كه از ناحيه اعضاى بدن
و قواى حساسه مى رسد و جرياناتى كه به عضلات منتقل مى گردد .
از ماه سوم باردارى در مغز سر ، جاى و محل هاى مخصوصى نشو و نما مى نمايد كه يكى مكان مخ يا دماغ
صغير مى باشد كه محل توسعه قواى فكريست و ديگرى دو نيم دايره يا دو غلاف درشت دو قلو كه از مختصات
ممتازه قوه عاقله است و از مهم ترين و پر ارزش ترين اعضاى بدن است .
در ماه هفتم آن غلاف ها بر تمام وسعت سر احاطه مى يابند و سلول هاى ريز و رشته هاى عصبى شروع به
تغيير و تحول نموده و مغز در حال تكامل و سلسله اعصاب هم آماده فعاليت است .
دوران ماه هاى هشتم و نهم : طفلى كه در شكم مادر است هر چند كه نورس است باز كم كم آماده ورود به
دنياى جديد مى شود ، با اين وصف بايد دو ماه ديگر كه ماه هشتم و نهم است در آن تنگناى ظلمانى بماند
تا شكفته و زيباتر گشته به حد تكامل برسد .
در ماه هشتم به سرعت قشرى از پيه و چربى زير پوست نمو و چين و چروك ها را زايل مى كند ، كنار
و اطراف اندام گرد و مدور مى شود ، سرخى رنگ پوست به تدريج محو و به رنگ گلى روشن مبدل مى گردد .
رنگ آميزى پوست و تغيير آن از جمله مسائل مرموز و نامعلوم است ، نبايد تصور شود كه جنين در اين وقتى
كه به انتظار ورود به دنياى خاكى است آرام و بى حركت است ، بر خلاف در بطن مادر ، در آن مكان تنگ
و تاريك حركت دارد ، دست و پايش را باز و بسته مى كند ، موضع خود را تغيير مى دهد ، حركت و سكون او
متناوب است ، مثل آن است كه زمانى به خواب مى رود و بعد بيدار مى شود .
خلاصى از زندان رحم : از نظام طبيعى زايمان و جريانى كه سبب رو به راه شدن طفل براى تولد مى گردد ،
بشر هنوز علم و اطلاع صحيحى ندارد .
مادر در خلال چند هفته پيش از وضع حمل ، فشردگيهائى در رحم احساس مى نمايد كه سبك و موزون است
و مانند ناراحتى هائى است كه پس از انجام كار پر زحمت به شخص دست مى دهد ، اين ناراحتى ها و فشارها

/ 1004