عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خاك در او ببوس و از ماش  ***  خدمت برسان چنان كه دانى
دارم به تو من توقع اينك  ***  چون خدمت من بدو رسانى
گر هيچ مجال نطق يابى  ***  گوئى به زبان بى زبانى
ما تشنه و آب زندگانى  ***  در جوى تو رايگان تو دانى
با ما نظر عنايت اى دوست  ***  گر بهتر از اين كنى توانى
آن دل كه به بوى تو همى زيست  ***  اينك به تو داد زندگانى
زنده شوم ار زباغ وصلت  ***  بوئى به مشام من رسانى
بى تو نفسى نيم خوش و شاد  ***  بى من تو خوشى و شادمانى
چون نيست مرا لب تو روزى  ***  چه سود زعمر و زندگانى
بنماى رخت كه جان فشانم  ***  اى آن كه مرا چو جان فشانى
خوشتر بود از حيات صد بار  ***  در پيش رخ تو جان فشانى
مگذار دلم به دست تيمار  ***  آخر نه تو در ميان آنى
تقصير نمى كند غم تو  ***  غم مى خوردم به رايگانى
با اين همه هم و غم تو ما ر  ***  خوشتر ز هزار شادمانى
از ياد لب تو عاشقان ر  ***  هر لحظه هزار كامرانى
جانها فدا كه از لطافت  ***  آسايش صد هزار جانى
هر وصف كه در ضميرم آيد  ***  چون در نگرم وراى آنى
عاجز شدم از بيان وصفت  ***  زيرا كه تو برتر از بيانى
حال من ناتوان تو دانى  ***  گر بهتر از اين كنى توانى
آن دل كه ببوت زنده مى بود  ***  اينك به تو داده زندگانى
بى روى تو نيستم خوش و شاد  ***  بى تو چه خوشى و شادمانى
قبل فهرست بعداخلاق و نفس
--------------------
قبل فهرست بعد
- اخلاق و نفس-
نفس در وجود انسان عامل حيات و مرگ ظاهر و علت حيات و مرگ باطن است .
نفس تابلوئى است كه در وقت ولادت هيچ نقشى جز استعدادهاى محض بر آن نيست ، اگر از ابتدا به اين حقيقت
توجه شود ، كه اين تابلو در برابر نقاش عادل و  عالم و حكيم يعنى كرامت و فضيلت و شرف و حقيقت و سخا
و درستى و مروت و مردانگى و تواضع و . . . بر آن نقش خواهد زد ، در اين صورت انسان با آن محسنات
اخلاقى ، داراى سلامت نفس خواهد بود ، و به قول حضرت صادِ (عليه السلام) بطور جدى براى حفظ آن
سلامت ، كه به توفيق حق در ناحيه نفس بدست آمده بايد بكوشد .
اما اگر به نفس توجهى نشود ، در برابر قلم شياطين قرار خواهد گرفت ، آنگاه هر نقش ضد حقى كه آنان
بخواهند بر اين تابلو نقاشى خواهند كرد ، و از انسان در جهت اخلاق رذيله و ذمائم و رذائل هيولائى
خواهند ساخت ، كه نمونه اش در هيچ صحرا و دريا و بيابان و جنگلى يافت نخواهد شد .
نفس اگر بى نقش خدائى بماند ، زحمت و كوشش انسان نسبت به او در حقيقت پروراندن گرگ خطرناكى است .
نفس را بايد از حالت نفسى يعنى حالت حكومت غرائز و شهوات و اميال به سوى عالم معنى و ملكوت وجود سير
داد كه در اين مسافرت ، آنچه نصيب انسان مى شود ، گوشى نشنيده و چشمى نديده و زبانى قدرت وصف آن را
پيدا نكرده است .
در حالت اولى نفس نمايند ، كه اين حالت ، در ارتباط با حالت حيوانات است .
عارف بزرگوار مرحوم شاه آبادى صاحب كتاب « رشحات » مى فرمايد :
آدمى در مرحله نفس تمام همتش مصروف به تدبير امور ظاهر بدن و زندگانى عالم دنيا و ظواهر و مظاهر
طبيعت است .

/ 1004