عرفان اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرفان اسلامی - نسخه متنی

حسین انصاریان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظلم بخلق و ظلم به مقررات الهى از بيخ ويران مى گردد .
بدون ورع اميد داشتن به رحمت حق عين بى انصافى ، و با نداشتن اين سرمايه عظيم الهى راه يافتن به
مقام ملكوت محال ، و با عريان بودن از اين لباس قدسى ورود به بهشت ممنوع است .
از جان برون نيامده جانانت آرزوست  ***  زنّار بريده و ايمانت آرزوست
بر درگهى كه نوبت هب لى همى زنند  ***  مورى نه اى و ملك سليمانت آرزوست
بر خوان عنكبوت كه بريان مگس بود  ***  شهپرّ جبرئيل مگس رانت آرزوست
چون كودكان خُرد كه دامان كنند اسب  ***  دامن سوار گشته و ميدانت آرزوست
در ضرب خانه لمن الملك كردكار  ***  زر نيستى و سكّه سلطانت آرزوست
فرعون وار لاف خدائى همى زنى  ***  وانگاه قرب موسى عمرانت آرزوست
اندر مقام شرك كه جلاّد جمله لاست  ***  الاّ الله و دقايق رحمانت آرزوست
كليد ورع حلال تمام مشكلات ، و بىورع قفل و گره بر تمام كارهاست ، ورع نسسيم الهى در جان عبد ،
و بىورعى آتش شيطان در خرمن حيات آدمى است .
وقتى ورع و پارسائى و پاكدامنى و خويشتن دارى از گناه حاكم بر زندگى شود ، دشمنان خطرناكى چون :
حسد ، كبر ، ريا ، غرور ، عجب ، پليدى ، سوء ظن ، مجادله ، مجامله ، سستى ، سهل انگارى ، بخل ،
زنا ، ربا ، ظلم ، غصب ، دزدى ، قمار ، شرك ، كفر ، دروغ ، تهمت ، غيبت و . . . از خانه حيات فرار را
بر قرار ترجيح مى دهند ، و فرارشان باعث مى شود حجابهاى بين انسان و حق مرتفع گشته و آدمى از طريق
چشم دل بديدار جمال و زيارت جلال نائل شود .
صاف جانها سوى گردون مى رود  ***  درد جانها سوى هامون مى رود
چشم دل بگشاى و در جانها نگر  ***  چون بيايد چون شد و چون مى رود
جامه بر كش چون كه در راهش روى  ***  چون همه ره خاك با خون مى رود
لاله خون آلود مى رويد زخاك  ***  گر چه با ديباى گلگون مى رود
جان عرشى سوى عيسى مى كشد  ***  جان فرعونى بقا رون مى رود
سوى آن دل جان من پر مى زند  ***  كاو لطيف و پاك و موزون مى رود
زانكه آن دل دون حق چيزى نخواست  ***  وين دگر جان سوى ما دون مى رود
تصور نكنيد كه دشمنان شما قوى هستند ، شياطين درونى و برونى از قدرت عارى اند ، و اين حقيقتى است
كه قرآن مجيد به آن ناطق است .
*( فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً ) .*
با دوستان و ياران شيطان تا سر حد نابود كردن آنان مقاتله كنيد به حقيقت كه نقشه شيطان نقشه اى ضعيف
است .
اين كه در بسيارى از امور شيطان بر انسان چيره مى شود ، از قدرت او نيست ، بلكه از سستى و زبونى خود
انسان است ، اين آدمى است كه بدون عكس العمل در برابر هجوم شيطان ، خود را در اختيار شيطان
مى گذارد ، و همانند مرده در دست غسال خويش را به شيطان مى سپارد ، انسان بايد يوسفوار به اين دشمن
غدار حمله كند ، كه با چنين حمله اى دشمن تا قيامت از انسان مى گريزد ، و چون دشمن گريخت هواى نفس
بى عامل تحرك مى ماند ، در اين صورت شعله فروزان هوا به تدريج سرد و عاقبت خاموش مى گردد .
به قول عارف رومى :
بميريد بميريد در اين عشق بميريد  ***  در اين عشق چو مرديد همه روح پذيريد
بميريد بميريد از اين مرگ مترسيد  ***  كز اين خاك برآئيد سماوات بگيريد
بميريد بميريد از اين نفس ببرّيد  ***  كه اين نفس چو بندست و شما هم چو اسيريد
يكى تيشه بگيريد پى حفره زندان  ***  چو زندان بشكستيد همه شاه و اميريد
بميريد بميريد به پيش شه زيب  ***  بر شاه چو مرديد همه شاه و وزيريد
بميريد بميريد وزين ابر برآئيد  ***  چو زين ابر برآئيد همه بدر مزيد
راستى منافع دنيوى و اخروى ورع قابل مقايسه با ساير فضائل نيست ، ورع را عاقبت و منافعى است كه نه

/ 1004