شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تمام اين مكان بسيار وسيع را كه
ميليونها برابر حجم آن شى ء است همه را به منزله يك محلى كه او اشغال كرده است در نظر گرفته ايم
گوئى
تمام اين يك ساعت تمام اينجا را اشغال كرده بوده است .
( ح ) : يعنى قار الذات بودن مكان در اينجا به ما كمك مى كند كه ما يك جور وحدتى و يك جور ثباتى فرض بكنيم
.
استاد : بله
يك جور ثباتى فرض بكنيم با اينكه در واقع ثبات نيست .
( ح ) : يعنى گوئى ما مى آئيم و آن قار الذات بودن و ثبات مكان را منعكس مى كنيم و نسبت مى دهيم به حركتى
كه ثبات ندارد .
استاد : البته باز هم اگر اين تعبير نشود بهتر است . شما اين جور بگوئيد كه اين مورچه طولش دو سانتيمتر
است و مكان واقعى اش كه هميشه اشغال مى كند نمى تواند بيش از دو سانتيمتر باشد . اين مورچه وقتى كه در
حال حركت است دائما مكان عوض مى كند
البته نه به اين معنى كه (( آن )) به (( آن )) مكان عوض مى كند به (( آن
)) هاى جدا جدا
بلكه به اين معنى كه على الاتصال مكان عوض مى كند . مكان واقعى اين مورچه همان است كه
دائما دارد عوض مى شود
يعنى همان مقدار دو سانتيمتر است
ولى شما مى توانيد مكان مورچه را اعتبار
كنيد نه به اندازه دو سانتيمتر بلكه به اندازه دو متر
يعنى مورچه را در ميان اين دو متر ببينيد و بعد
بگوئيد ده دقيقه است كه در اين مكان قرار دارد . مكان واقعى اش بيش از دو سانتيمتر نيست ولى گوئى
--------------------
139
كيفياتى كه از ضعف به شدت مى روند
اينها مراتب غير متناهى دارند . حال اگر ماهيت اصيل باشد بايد اين
مراتب غير متناهى همه بالفعل باشد
يعنى حركت اين شى ء در اين
كه شما همه اين دو متر را يك مكان براى اين مورچه ديده ايد .
اين مثل اين است كه شما مى گوئيد من در اين خانه قرار دارم . اين خانه مكان من است
من در اين خانه
نشسته ام . همه اين خانه كه مكان شما نيست
مكان شما هميشه قسمتى از اين خانه است ولى شما همه اين خانه
را به منزله مكان خود فرض كرده و مى گوئيد من در اين خانه قرار دارم
اين خانه جاى من است
من در اين
خانه نشسته ام . ذهن از اينگونه اعتبارات زياد دارد . در آنجا هم همين طور است كه همه مسافت را به
منزله مكان واحد براى شى ء در نظر مى گيريد و وقتى همه مسافت را به منزله مكان واحد در نظر گرفتيد مى
گوئيد مثلا پنج دقيقه است كه در اينجا قرار دارد . آن وقت بعد از اينجا تا آنجا را باز يك مكان ديگر
اعتبار مى كنيد و مى گوئيد پنج دقيقه است كه در آنجا قرار دارد . معلوم است كه وقتى اين مجموع را در
مقابل آن مجموع قرار دهيد دو امر متباين است
آن وقت مى گوئيم پس از اين نوع مكان خارج شد و وارد آن

/ 1039