شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولى در نسخه چاپ انجوى (( قصه باطل باشى )) است .
آن وقت آن شعر بعدش كه :
( ح ) :
گرچه راهى است پر از بيم زما تا بر دوست
رفتن آسان بود از واقف منزل باشى
استاد : هان
خيلى عالى است . حافظ هميشه در هر غزلش خودش حرف خودش را تفسير مى كند
كم اتفاق مى افتد
كه قسمتى از يك غزل حافظ قسمت ديگرش را تفسير نكند .
بله :
گرچه راهى است پر از بيم زما تا بر دوست
رفتن آسان بود از واقف منزل باشى
( ح ) :
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشى
استاد : كه اصطلاح مجذوب سالك را مى گويد نه سالك مجذوب را . اينها يك اصطلاح سالك مجذوب دارند و يك
اصطلاح مجذوب سالك . يك وقت اول مجذوب است بعد سالك
و يك وقت اول سالك است بعد مجذوب . در اينجا مجذوب
سالك را مى گويد :
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صيد آن شاهد مطبوع شمايل باشى
--------------------
147
اصالت وجود (( 5 ))
دليل چهارم
كيف و بالكون عن استواء
قد خرجت قاطبة الاشياء
دليلى كه بيش از ساير دليلها روى آن تكيه مى كنند همين دليل است كه در اين شعر بيان شده است . ما اين
دليل را اول به طرزى كه حاجى بيان كرده است تقرير مى كنيم
و بعد هم اگر لازم باشد به شكل هاى ديگر
تقرير مى شود .
تقرير حاجى سبزوارى
اينها اين جور مى گويند كه تفاوت ماهيت با وجود اين است كه آن چيزهائى كه ماهيت و چيستى اشياء است
يعنى آنچه كه در جواب چيستى واقع مى شود
اين خصلت را دارد كه در ذات خودش هستى ندارد . يعنى اگر ذات
او را در نظر بگيريم هستى و نيستى از ذات او خارجند . هم هستى از ذات او خارج است و هم نيستى
و او در
ذات خودش يك نسبت متساوى دارد با هستى و نيستى
يعنى ممكن
--------------------
148
است (( هست )) باشد و ممكن است (( نيست )) باشد ( 1 ) . مثلا اگر (( انسان )) را به عنوان يك ذات و ماهيتى كه او

/ 1039