شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

با اينكه پيرو و شارح مكتب او است ولى در عين حال گاهى وقت ها [ از رويه او عدول مى كند] .
اتفاقا اين هم كه مبحث حركت را به آنجا برده است خود حاجى و امثال وى هم قبول دارند كه آن قسمتى از
طبيعيات كه اصطلاحا سماع طبيعى ناميده مى شود دنباله بحث الهيات است . يعنى گو اينكه مربوط به
طبيعيات است ولى كلياتى است در باب طبيعيات كه روى مقياس هائى كه اينها به دست مى دهند آنها از احكام
موجود بما هو موجود است نه از احكام جسم بماهو جسم .
( ح ) : يعنى حاجى بحث طبيعيات را هم به عنوان ادامه بحث الهيات مطرح مى كند .
استاد : نه
همه طبيعيات را نه
بلكه آن قسمتى از طبيعيات را كه به آن سمع كيانى مى گويند
يعنى كليات
طبيعيات را .
( ح ) : آنها را به عنوان ادامه الهيات در نظر مى گيرد ؟
استاد : بله
به عنوان ادامه الهيات . خودش هم در اينجا مى گويد كه : (( وانما البحث عن الهيولى و الصوره
و الجسم من الالهى لانها احوال تعرض الموجود من غير ان يصير رياضيا او طبيعيا و ... ( رجوع شود به اوايل
بحث طبيعيات (( شرح منظومه )) .
( ح ) : در اين جهت مى فرمائيد از آخوند متأثر است ؟ يعنى تأثير آخوند فقط در اين است كه حاجى اين مباحث
را از احوال موجود بماهو موجود و جز و الهيات مى داند ؟
استاد : نه
مى خواهم بگويم اين جهت كه حاجى مبحث حركت را در باب طبيعيات ذكر كرده است منافات ندارد
با آن چيزى كه شما سؤال كرديد .
--------------------
260
--------------------
261
فريده پنجم ماهيت و لواحق آن
--------------------
262
--------------------
263
الفريده الخامسه : فى المهيه و لواحقها ( 1 )
غرر : فى تعريفها و بعض احكامها
ما قيل فى جواب ما الحقيقه
مهيه
و الذات و الحقيقه
آنچه در پاسخ (( ما )) ى حقيقيه گفته مى شود ماهيت است
و ذات و حقيقت .
قيلت عليها مع وجود خارجى
و كلها المعقول ثانيا يجى
در جائى در مورد ماهيت گفته مى شود كه مقصود ماهيت موجود در خارج باشد
و اين هر سه معقول ثانى مى
باشند .

/ 1039