شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وليست الا هى من حيث هيه
مرتبه نقائض منتفيه
ماهيت از آن جهت كه خودش است
هيچ چيز ديگرى نيست و در آن مرتبه امور متناقض نيز قابل رفع هستند .
و الكون فى تلك انتفا المقيد
نقيضه دون انتفا مقيد
نقيض هر وجودى كه در آن مرتبه است
نفى همان وجود مقيد به مرتبه است نه اينكه نفى
مقيد به مرتبه باشد
.
و قدمن سلبا على الحيثيه
حتى يعم عارض المهيه
و سلب را بر مرتبه و حيثيت مقدم نما تا سلب در برگيرنده عوارض ماهيت نيز بشود .
فانف به الوجود ذا التقييد لا
مطلقه و اتخذنه مثلا
پس به واسطه حرف سلب وجود مقيد را نفى كن
نه وجود مطلق را
و اين را مثال[ براى ديگر عوارض ماهيت]
قرار ده .
و السلب خذه سالبا محصلا
و لا اقتضا ليس اقتضا ما قابلا
] 1 ] - قرار دادن اشعار به صورت يكجا و نيز ترجمه آنها از ناشر است .
--------------------
264
و سلب را در اين مورد
سالبه محصله بدان
و اقتضا نداشتن به معناى امر مقابل را داشتن نيست .
غرر : فى اعتبارات المهيه
مخلوطه
مطلقه
مجرده
عند اعتبارات عليها مورده
مخلوطه
مطلقه و مجرده اعتباراتى هستند كه عقل براى ماهيت در نظر مى گيرد .
من لا بشرط و كذا بشرط شى ء
و معنيى بشرط لا استمع الى
از جمله[ اعتبارات ماهيت] لا بشرط است و نيز بشرط شى ء و نيز بشرط لا كه داراى دو معنى است
به من گوش
فرا دار
فأول حذف جميع ما عدا
و الثان كالحيوان جزء قد بدا
يك معنى بشرط لا اين است كه هيچ چيز ديگرى را با او ملاحظه نكنى

/ 1039