شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هست يا نه ؟ صحبت
از هستى است در مقابل نيستى .
يك وقت ديگر صحبت بر سرچيستى است . صحبت در اينست كه : دايره چيست ؟ خط مستقيم چيست ؟ خط منحنى چيست ؟
مثلث چيست ؟ در جواب سؤال از چيستى اشياء
اين همان است كه تعريف مى ناميم . تعريف ها را در جواب اين
دسته از سؤالات مى آوريم .
لزوم شناخت علامات استفهام
براى اينكه ما بدانيم انسان انديشه هاى گوناگونى درباره اشياء دارد و اشياء را از زواياى مختلف ذهن
مطالعه مى كند
يكى از راههايش اينست كه ادوات استفهام
يا ابزار استفهام را در هر زبانى بشناسيم .
بعضى از اين ادوات استفهام به صورت اسم هستند و بعضى ها به صورت حرف مى باشند . اين از جهت ادبى و يا
دستورى و گرامرى است
ولى به هر حال استفهام
استفهام است .
اين مطالعه خوبى است درباره ذهن كه پرسشهاى ذهن درباره اشياء يك جور نيستند . انواع پرسش ها هستند .
انواع پرسشها هم نشانگر انواع مجهولات است . يعنى چون مجهولات انسان اشكال متعدد دارد
سؤالاتش هم
اشكال متعدد دارد
و قهرا مجهولات از آن جهت كه مجهولاتند از آنها سؤال مى كنند كه از جنبه معلوم
آنها را بدست بياورند . پس معلومات انسان اشكال مختلف دارد
از
--------------------
267
اين جهت سؤالهاى متعدد در ذهن طرح مى شود . يعنى سؤالها به شكلهاى مختلف در ذهن انسان مطرح مى شود . پس
مختلف طرح شدن سؤالات در ذهن علامت مختلف بودن مجهولات است . چون انسان وقتى استفهام مى كند كه چيزى
را نمى داند و مختلف بودن مجهولات علامت مختلف بودن معلومات است و مختلف بودن معلومات علامت مختلف
بودن جنبه هاى مختلف اشياء است . و چون اشياء جنبه هاى مختلف دارند علم هاى ما درباره اشياء گوناگون
است . يعنى درباره يك شى ء ما چند علم داريم و قهرا درباره يك شى ء چند جور جهالت و نادانى ممكن است
داشته باشيم
و درباره يك شى ء چند جور پرسش داريم .
بنابراين
اين بحث ابتداء به صورت يك بحث لغوى است ولى فورا بحث از لغت به معنا
يعنى به سؤالات و
پرسش هائى كه براى ذهن واقعا مطرح است منتقل مى شود . از تعدد و انواع پرسش ها به انواع مجهولات و از
آن جا به انواع معلومات و از آنجا به جنبه هاى مختلف اشياء كه در ذهن ما از ديدهاى مختلف اشياء را مى
بيند . مثلا درباره يك شى ء در آن واحد سؤالهاى متعدد مطرح مى شود . لغت (( تيهو )) كه آدم مى شنود اول
سؤال مى كند كه (( تيهو چيست ؟ )) .
اول كه مى پرسد
سؤال از لغت مى كند . يعنى مى خواهد بگويد اين لفظ براى چه معنائى وضع شده
بعد مى
فهمد اين لغت مال آن فلان مرغ است كه در لهجه ديگر به آن كبك مى گويند . اين همان كبك است . سپس سؤال را

/ 1039