شرح مبسوط منظومه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مبسوط منظومه - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

را تعقل مى كنيم در نظر بگيريم مى بينيم كه خيلى چيزها را جزء معنى انسانيت در نظر گرفته ايم
مثلا
جوهر را در نظر گرفته ايم
نمى توانيم بگوئيم (( انسانى كه ممكن است جوهر باشد و ممكن است جوهر نباشد ))
فرض انسان
فرض جوهريت هست
فرض انسان
فرض جسميت هست
فرض انسان فرض حيوانيت هست
يعنى در بطن اين
مفهوم همه اينها هست
اما در بطن اين مفهوم (( نيستى )) نيست
يعنى نمى شود گفت (( انسان آن چيزى است كه
جوهر است و جسم است و حيوان است و ... كه نيست ))
(( نيستى )) ديگر جزء مفهوم انسان نيست ( 2 )
1 - ب : مقصود ماهيت كلى است يا ماهيت جزئى ؟
استاد : حالا عرض مى كنم . به كلى و جزئى هم مى رسيم . اينكه عرض كردم باز با تقريرهاى ديگر مطلب را بيان
مى كنم منظورم همان جنبه كلى و جزئى بود كه بعد وارد اين بحث بشويم .
2 - ( ب ) : يعنى با فرض وجودش (( نيستى )) جزء مفهوم او نيست ؟
استاد : نه
حتى با عدم فرض وجودش . مى خواهيم بگوئيم كه از اين دو هيچ كدام جزء مفهوم انسان نيست . در
خود اين ذات و در بطن اين معنا و مفهوم
(( نيستى )) نيست آن چنان كه در بطن اين مفهوم
(( هستى )) هم نيست .
( ب ) : يعنى يك امر ثالثى است بين هستى و نيستى ؟
استاد : نه
در واقع امر ثالثى نيست
اما در بطن مفهومش هيچ كدام از اينها نيست . البته انسان در واقع
و نفس الامر يا هست يا نيست
اما فرق است ميان اينكه بگوئيم در بطن اين مفهوم (( هستى )) يا (( نيستى ))
هست و ميان اينكه بگوئيم در واقع هست يا نيست . بله
در واقع ممكن است (( هست )) باشد و نيز در واقع ممكن
است (( نيست )) باشد ولى به هر حال در بطن معنى انسان هيچكدام از اينها نيست .
( ح ) : يعنى عدم الاعتبار است .
--------------------
149
يعنى (( هستى )) و (( نيستى )) هيچكدام جزء مفهوم ماهيت نيست
و اين سخن كه مى گوئيم نه وجود در بطن ماهيت
گنجانده شده است و نه عدم گنجانده شده
استاد : بله
عدم الاعتبار است .
( ب ) : آن وقت نه وجود خارجى و نه وجود ذهنى ؟ هيچكدام ؟

/ 1039