[پیام مقام معظم رهبری به مبارزان مسلمان فلسطین] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

[پیام مقام معظم رهبری به مبارزان مسلمان فلسطین] - نسخه متنی

مقام معظم رهبری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيام ولى امر مسلمين به مبارزان مسلمان فلسطين

79 / 7 / 13

بسم الله الرحمن الرحيم

رژيـم جـنايتكار و اشـغالگر فـلسطين, بـار ديگر قساوت و ددمنشى خود را با تـجاوز بـه حريم مقدسات و آلوده ساختن محيط پاك و مطهر مسجدالاقصى و كشتار مسلمانان آغاز كرد نمازگزاران را به خاك و خون كشيد و فرزند خردسال را در آغـوش پـدر بـر روى دسـتان او بـه گلوله بست و به شهادت رساند, و صحنه هاى وحشيانه و شرارت بار پنجاه ساله را يكبار ديگر تكرار نمود, با اين طمع خام كـه بـتواند شـعله هاى جهاد آزاديبخش و مبارزات حق طلبانه و خستگى ناپذير را خـاموش و روند سازشهاى خفت بار را هموار و اغراض و اطماع خود بر سازشكاران بيش از پيش تحميل نمايد.

امـا ايـن بـار نيز, همچون گذشته از اين جنايات هولناك طرفى نخواهد بست و نقشه هاى شوم و اوهام شيطانى او نقش بر آب خواهد شد.

بـه دنـبال ايـن شـرارت ضـدبشرى و كينه توزانه, امواج خروشان اعتراض, مردم فـلسطين, مسلمانان و مبارزان را فرا گرفته و تظاهرات مردمى و دانشجويى در جـاىجاى كـشورهاى اسـلامى به راه افتاده و انتفاضه جان تازه اى يافته و راه جهاد پررهروتر شده است.

امـروز مـسلمانان هـشيار و بـيدار در تظاهرات گسترده و پرشور ضمن سر دادن شعارهاى حق طلبانه از مسئولان كشورهاى اسلامى درخواست مى كنند كه راه جهاد را بـگشايند و اجـازه دهـند مسلمانان به اين وظيفه مهم به عنوان تنها راه حل عـمل نموده و اشغالگران را از سرزمينهاى غصب شده بيرون كنند تا فلسطينيان به سرزمين و خانه هاى خود برگردند.

امـروز مـوج مـحكوميت حاكمان اشغالگر دامنه دارتر شده و راه سازشكارى رونق كم تر گرفته و هر روز بى نتيجه بودن آن بر همگان روشن تر مى شود.

امـروز سير حمايتهاى مادى و معنوى و سياسى از حركتهاى جهادى و انتفاضه رو به گسترش است.

امـروز صـداى مـدعيان دروغـين حقوق بشر بى اثر گرديده و طبل رسوايى حاميان اسـرائيل بـه صدا درآمده و ماهيت مزدورانه آنان برملا گرديده است, تا جايى كه بسيارى از آنان نمى توانند از محكوم كردن اين جنايات خوددارى كنند.

اگـرچه ايـن فـاجعه كـريه و زشـت با هدف تحميل اغراض و خواسته هاى نامشروع حـاكمان صـهيونيست بـر مـذاكره كنندگان سـازش بـه وقوع پيوست ولى ملت شجاع فـلسطين ايـن گـفت وگوها را مـحكوم و عـرصه را بر آنان تنگ تر خواهد ساخت و سـرنوشت ذلـت بار آن را تـغيير خـواهد داد و اين مجاهدتها با وعده هاى نصرت الـهى روزى بـه بار خواهد نشست و سرزمينهاى تصرف شده آزاد و سرمايه هاى به تاراج رفته به صاحبان اصلى آن بازخواهد گشت.

ايـن حماسه در ادامه مبارزات بر حق مردم فلسطين و به وسيله نسلهاى تازه و آمـوزش ديده راه انـقلاب و جـهاد و بـا اتـكا به تجربيات گرانبهاى آن بوقوع پـيوسته و نـشان دهنده آن اسـت كـه نـسل امـروز, راه صـحيح را براى پيروزى دريافته و با عزم و تصميم آن را خواهد پيمود.

مـن بـه هـمه ملت مظلوم فلسطين بويژه جهادگران و پيروان راه انتفاضه درود مـى فرستم و بـشارت مى دهم كه نهضت شما هر روز با استقبال بيشتر مسلمانان و انـقلابيون مـواجه خـواهد شـد و اشـغالگران را بر سر جاى خود خواهد نشاند, ان شاالله.

جـمهورى اسـلامى ايران همچنان با افتخار به حمايت و تاييد خود از اين حركت مـقدس ادامـه خـواهد داد و دعـاى خير فرزندان راستين خود را بدرقه راهتان خواهد ساخت.

ان تنصرواالله ينصركم و يثبت اقدامكم

سيدعلى حسينى خامنه اى

ششم رجب 1421

13 / 7 / 79

/ 1