مرور اصطلاحنامه سياست‌ قيمت‌ گذاري‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

تثبيت‌ قيمت‌ها

قيمت‌ ها

کنترل‌ قيمت‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 49
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , صنايع‌ پتروشيمي‌ , قيمت‌ گذاري‌ , فرآورده هاي پتروشيمي , آزادسازي مالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن دستگیر، مهران حسینی افشاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارايي‌ هاي‌ سرمايه‌اي‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ گذاري‌ , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید خالقی مقدم، فرخ برزیده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نرخ گذاري , بازار , حسابداري‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ گذاري‌ , ارزش افزوده

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قيمت گذارى انتقالات داخلى

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزيز عالی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بينش حسابدارى برق

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حسن اردبيلى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , صنايع‌ برق‌ , قيمت‌ گذاري‌ , برق‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , شهر ها , مدل هدانیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

دامپینگ در جهان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , قند و شکر , اتحاديه اروپا , سياست‌ گذاري‌ , دامپینگ

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نا به هنجاری های بازار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بیتا مشایخی، راحله کلاته رحمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد بدر طالع

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , حسابداري‌ , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ گذاري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهرام دلگشایی و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه‌ها , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ گذاري‌ , دارو سازي‌ , دارو ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 49