مرور اصطلاحنامه قيمت‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

قيمت هاي سايه

(فراداده‌ها)

قيمت‌ توليدات‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ خدمات‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ محصولات‌ کشاورزي‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ هاي‌ اسمي‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ هاي‌ ثابت‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ هاي‌ جاري‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ هاي‌ خرده‌ فروشي‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ هاي‌ عمده‌ فروشي‌

(فراداده‌ها)

قيمت‌ هاي‌ واقعي‌

(فراداده‌ها)

اقتصاد بازرگاني‌

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌

شاخص‌ هاي‌ قيمت‌

نوسان‌ قيمت‌ ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 161
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خوش طینت، مهدی رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سود , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی سلیمیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , حسابداري‌ صنعتي‌ , صنايع‌ برق‌ , قيمت‌ ها , مديريت‌ مالي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید خالقی مقدم، محمد آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سود , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ ها , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید شریعت پناهی، الیاس حیدری نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , تصميم‌گيري‌ , قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حسابداري تغيير قيمتها

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حبيب الله تيموري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , حسابداري‌ , سرمايه‌[1] , قيمت‌ ها , مديريت‌ مالي‌ , نوسان‌ قيمت‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصطفى علی مدد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امور دارايي‌ , حسابداري‌ , سياست‌ هاي‌ مالي‌ [2] , قيمت‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , مديريت‌ , خصوصي‌ سازي‌ , قيمت‌ ها , مديريت راهبردي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ماندانا فاضل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آب و هوا شناسي‌ , فرآورده‌ هاي‌ جايگزين‌ , قيمت‌ ها , نوسانات‌ اقتصادي‌ , توليدات‌ کشاورزي‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی عسگری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خانه , سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , شهر ها , مدل هدانیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اسفندیار جهانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تخصيص‌ منابع‌ , تعديل‌ اقتصادي‌ , درآمد هاي‌ ملي‌ , قيمت‌ ها , دولت‌ , انرژي‌ , مديريت‌ منابع‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 161