مرور اصطلاحنامه شاخص‌ هاي‌ قيمت‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

قيمت‌ ها

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 69
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن خوش طینت، مهدی رضایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سود , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا ساربانها و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , اوراق بهادار , تئوري اثر فيشر , شاخص لاسپیرز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجید شریعت پناهی، مصطفی پناهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , حسابداري‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , اوراق بهادار , تئوري اثر فيشر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادل آذر و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هوش‌ مصنوعي‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , پيش‌بيني , سهام , مدل شبكه عصبي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید خالقی مقدم، محمد آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , سود , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ ها , سهام

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا رام روز

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حسابداري‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , مديريت‌ مالي‌ , هزينه‌ ها , سیستم مدیریت هزینه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا صادقی فروشانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

بازار , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ هاي‌ جاري‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , بنگاه هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید برادران شرکاء

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاچاق‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , قيمت‌ گذاري‌ , قيمت‌ ها , کنترل‌ قيمت‌ , يارانه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر اربابیان، اردشیر سلطانی نژاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوضاع‌ اقتصادي‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , شرکت‌هاي‌ سهامي‌ , بهابازار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فاطمه حقيقي، محمدرضا رستمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ قيمت‌ گذاري‌ , شاخص‌ هاي‌ قيمت‌ , پيش‌بيني , مهندسي ارزش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 69