مرور اصطلاحنامه کارکنان‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

کارکنان‌ بخش‌ خصوصي‌

(فراداده‌ها)

کارکنان‌ دولت‌

(فراداده‌ها)

کارکنان‌ ستاد

(فراداده‌ها)

کارکنان‌ صف‌

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 496
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرين قهرمانی، محمدعلی نادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کارکنان‌ , مذاهب + , اميد زندگي , معنويت , سلامت روان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز مایل افشار، رضا واعظی، مهدی معمارپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , بيمارستان‌ها , کارکنان‌ , بهره وري‌ , نگرش‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس رحیمی فروشانی، یلدا سلیمان اختیاری، فرشته مجلسی، محسن شمس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , زنان‌ , کارکنان‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , خشونت‌ , غربالگري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیوند باستانی، ساناز سهرابی زاده، رامین روانگرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شيراز , ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , کارکنان‌ ستاد , دانشکده هاي علوم پزشکي , رفتار سازماني , ارزیابی عملکرد سازمانی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مریم یعقوبی، سعید کریمی، اکبر حسن زاده، مرضیه جوادی، حسنعلی ماندگار، فرزانه عابدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , ارزشيابي‌[2] , کارکنان‌ , بهره وري‌ , مديران , ارزیابی عملکرد سازمانی , بیمارستان های آموزشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شیوا حسینی فولادی، محمدحسین یارمحمدیان، سیما عجمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , کارکنان‌ , کارکنان‌ پزشکي‌ , فرهنگ سازماني , دانشکده هاي علوم پزشکي , بیمارستان های آموزشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرزانه سادات حسینی، محمدرضا عباسی، میرزا حسن حسینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمه تكميلي , بيمه گذار , کارکنان‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , بهداشت‌ , مراقبت , کیفیت خدمات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

روح الله عسگری، فوزیه ترابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اردكان ( يزد ) , بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , بهره وري‌ , کارکنان‌ پزشکي‌ , بهره برداري , کارایی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تخریب اموال (ویرانگری)

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول دیباجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , مديريت‌ بيمارستان‌ ها , کارکنان‌ , مراکز بهداشتي‌ درماني‌ , خسارت , اغتشاشات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدباقر توکلی، نسرین شعر بافچی زاده، سعید علی علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصفهان , بيماران‌ , بيمارستان‌ها , کارکنان‌ , کارکنان‌ پزشکي‌ , مطالعات‌ تطبيقي‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , بیمارستان های آموزشی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 496