مرور اصطلاحنامه زباله‌ ها

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

زباله هاي اتمي

(فراداده‌ها)

زباله‌ هاي‌ بيمارستاني‌

(فراداده‌ها)

زباله‌ هاي‌ خانگي‌

(فراداده‌ها)

زباله‌ هاي‌ صنعتي‌

(فراداده‌ها)

زباله‌ هاي‌ عمومي‌

(فراداده‌ها)

بازيافت‌ زباله‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 61
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد جعفری عاشورآبادی، عزیزالله کریمی لاخانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان گيلان , بيمارستان‌ها , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ بيمارستاني‌ , زباله سوزی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین صابری، محمد مهدی فداکار داورانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كرمان , بيمارستان‌ها , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ بيمارستاني‌ , بهره وري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرضیه جیلانی نژاد راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيمارستان‌ها , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ بيمارستاني‌ , زباله سوزی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مینا ترابی فرد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازيافت‌ زباله‌ , زباله‌ ها , بهداشت‌ , مخاطرات محيطي , زباله سوزی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

: شيوه اي نو براي دفع مواد زائد جامد فسادپذير و توليد انرژي

هضم بيهوازي زباله

[منبع الکترونیکی] : : شيوه اي نو براي دفع مواد زائد جامد فسادپذير و توليد انرژي

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم علي قارداشي، مهرداد عدل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زباله‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند , بیوگاز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد اسکندری نوده و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان تهران , زباله‌ ها , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا کرباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , زباله‌ ها , زباله‌ هاي‌ خانگي‌ , زباله‌ هاي‌ عمومي‌ , كودها , متان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی سهرابی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حفاظت‌ محيط زيست‌ , زباله‌ ها , مديريت شهري , کمپوست , مديريت پسماند , سيستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

پالایشگر زیستی خاکچال

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ادوین صفری، شهریار معتمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زباله‌ ها , مديريت شهري , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر رودباری و همکاران

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاهرود , زباله‌ ها , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , مديريت پسماند

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 61