مرور اصطلاحنامه واسطه‌ گري‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

تعاون و نقش آن در توسعه ملی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهیم رزاقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , تعاون , واسطه‌ گري‌ , واسطه‌ گري‌ , توسعه‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهاد رياضت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اوراق‌ قرضه‌ , سرمايه‌ گذاري‌ , واسطه‌ گري‌ , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد حکیم پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ليبراليسم سياسي , خاستگاه ليبراليسم , تضاد طبقاتي‌ , جامعه‌ سرمايه‌ داري‌ , واسطه‌ گري‌ , استثمار , تهاجم‌ فرهنگي‌ , ليبراليسم‌ اقتصادي‌ , نظام‌ سرمايه‌ داري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

یداله دادگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , اوضاع‌ اقتصادي‌ , بخش‌ خصوصي‌ , بخش‌ دولتي‌ , سياست‌ هاي‌ درآمدي‌ , مصرف‌ زدگي‌ , واسطه‌ گري‌ , رانت خواري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سامی ابراهیم سویلم ، محمد جواد توکلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , بازرگانان‌ , بانکداري‌ اسلامي‌ , بانک‌هاي‌ اسلامي‌ , ربا , واسطه‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي طالب، محمدرضا محمدي، پيمان پوررجب مياندوآب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهر , شير ( غذا ) , روستا ها[1] , عمران‌ روستايي‌ , اعتبارات‌ , واسطه‌ گري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

زينب رودباري، مسعود حسين چاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سبک‌ , واسطه‌ گري‌ , دانش‌ آموزان‌ , دانش‌ آموزان‌ متوسطه‌ , يادگيري‌[1] , يادگيري‌ نوجوانان‌ , پيشرفت تحصيلي , تحليل مسيري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.