مرور اصطلاحنامه سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اولويت‌هاي‌ آموزشي‌

توسعه‌ آموزش‌ و پرورش‌

حق‌ آموزش‌ و پرورش‌

راهبرد هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

نقش‌ آموزش‌ و پرورش‌

هدف‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

سياستهاي آموزشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , آموزش‌و پرورش‌ بين‌المللي‌ , برنامه‌هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , روش‌ هاي‌ آموزش‌ , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم محمدلو

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ مدارس‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عيسي ابراهيم زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , سازماندهي‌ , آموزش‌ رسانه‌اي‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , يادگيري‌ , فناوري‌ , علوم انساني , دانشگاه پيام نور

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیاست پرورشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اجتماعي‌ , سياست‌ دفاعي‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , تهاجم‌ فرهنگي‌[1] , مکانيزم‌ هاي‌ دفاعي‌ , اصلاحات فرهنگي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بختيار شعباني وركي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نمونه‌ برداري‌[2] , روش‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسندگان: ذبيح اله خنجرخاني, حسن علي بختيار نصرآبادي, آرزو ابراهيمي دينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آموزش‌ عالي‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , محيط آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: سیمین درکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بهره وري‌ , نيروي‌ انساني‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , توسعه‌ نيروي‌ انساني‌ , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: بهناز مرجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

الگوهاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , سياست‌ هاي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , علوم تربيتي , آموزش و پرورش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.