مرور اصطلاحنامه دستگاه تنفس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منصور مقدمي؛ تصويرگر: مهدي جعفري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , استقلال‌ فرهنگي‌ , فرهنگ‌ , دستگاه تنفس , هواي پاك , منشورات سازمان اوفاف و امور خیریه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

فیزیولوژی ورزشی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآوری و ترجمه: محمد آذروش

زبان :

انگلیسی - فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اندام‌شناسي‌ , دستگاه تنفس , آمادگي‌ جسماني , گردش خون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاجر شجاعيان، توراندخت امينيان رضوي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ورزش‌ , ورزش‌ درماني‌ , تربيت بدني , دستگاه تنفس , تمرين كردن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قلب , ورزش‌ , دستگاه تنفس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

توانبخشی آسیب طناب نخاعی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

راندال برادوم؛ مترجمین: محمدعلی عموکرمی، هادی شجاعی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تشريح‌ , توان‌ بخشي‌ , دستگاه تنفس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.