مرور اصطلاحنامه تكتونيك

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهران مقصودي، مريم جعفري اقدم، سجاد باقري سيدشكري، مسعود مينايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آبخيز‌ها , جغرافياي‌ طبيعي‌ , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , سيستم اطلاعات جغرافيايي , تكتونيك , حوضه آبخيز , زاگرس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود الماسيان، كريم روشن بخت، منصوره توكلي زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قم , زمين‌ شناسي‌ , گسل‌ ها , تكتونيك , مورفوتكتونيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لي لي دانشورصايين، ايرج رسا، پيمان افضل

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , طلا , تكتونيك , قلع , تنگستن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سعيد حکيمي آسيابر، محسن پوركرماني، سهراب شهرياري، منصور قرباني، محمدرضا قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زمين‌ شناسي‌ , گسل‌ ها , تكتونيك , پهنه بندي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا افشاري آزاد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترود , گسل‌ ها , تكتونيك , هورست , گرابن , مورفوتكتونيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرانك فيضي، احسان حقيقي بردينه

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان كرمان , زمين‌ شناسي‌ , منابع‌ زميني‌ , مس , تكتونيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آزاده حجت، ناصر حسين‌ زاده گويا، كومار همانت سينگ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , زمين‌ شناسي‌ , ميدان مغناطيسي , مدلسازي , تكتونيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سيدكاظم علوي پناه، محمدصديق قرباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بم , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , زلزله‌ , گسل‌ ها , تكتونيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالقاسم گورابي، احمد نوحه گر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تهران , ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , تكتونيك , حوضه آبخيز , دركه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

داوود مختاري كشكي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ريخت‌ شناسي‌ زمين‌ , گسل‌ ها , تكتونيك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 29