مرور اصطلاحنامه عملكرد ذهن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اعتبارات ذهن

(فراداده‌ها)

انديشه سازي ذهن

(فراداده‌ها)

تجريد ذهن

(فراداده‌ها)

تجزيه نظري

(فراداده‌ها)

تداعي معاني

(فراداده‌ها)

تعميم

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

فرکانس های ذهن انسان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی جاودانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عملكرد ذهن , روان‌ شناسي‌ , ذهن , موفقيت , اسرار موفقيت , فركانس

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

خلاقیت فکری من

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد نظری گندشمین

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

عملكرد ذهن , موفقيت , خلاقيت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 نتایج حاصله از اختلاف عین و ذهن

شعر چیست؟

[منبع الکترونیکی] : نتایج حاصله از اختلاف عین و ذهن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعظیم یمینی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عملكرد ذهن , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

كاركرد ذهن اسطوره اي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هاشم بناءپور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عملكرد ذهن , ادبيات‌ علمي‌ و فلسفي‌ , اسطوره‌ها , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , جوامع‌ توسعه‌ نيافته‌ , اسطوره‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محمدرضا موسوی زاهد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادراك ذهن , راه مطالعه در آفاق , سرمايه هاي ذهن , عملكرد ذهن , نظريه خلاقيت , مطالعه‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تداعي معاني در شعر حافظ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد طحان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , عملكرد ذهن , اصطلاحات‌ , ادبيات‌ تطبيقي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , خيال‌ گرايي‌ , شعر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نجف جوكار، ناصر جابري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تداعي معاني , عملكرد ذهن , قصه‌ گويي‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , قصه‌ + , مثنوي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.