مرور اصطلاحنامه موزه‌ شناسي‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

مطالعات موزه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لیدا رحیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تابلوهاي‌ نقاشي‌ , تاريخ‌ نقاشي‌ , موزه‌ شناسي‌ , موزه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Museum [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ellen Hirzy

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موزه‌ ها , موزه‌ هاي‌ تاريخ‌ طبيعي‌ , موزه‌ شناسي‌ , موزه‌ هاي‌ هنر هاي‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Metropolitan Museum of Art [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Barbara Burn

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايالت نيويورك , موزه‌ ها , موزه‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موزه‌ ها , موزه‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بریتیش میوزیوم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مجتبی مینوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , نسخه‌ شناسي‌ , موزه‌ شناسي‌ , موزه‌ ها , کتابخانه موزه بريتانيا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , تاريخ‌ , موزه‌ ها , موزه‌ شناسي‌ , جهان , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

موزه های ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موزه‌ شناسي‌ , موزه‌ ها , ايران , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

موزه آبکار

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

موزه‌ شناسي‌ , موزه‌ ها , موزه‌ هاي‌ آبگينه‌ و سفالينه‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل حافظیان بابلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فهرست‌ هاي‌ کتابخانه‌ , کتاب‌ هاي‌ خطي‌ , موزه‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

موزه های ملی ایران

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , موزه‌ ها , تاريخ‌ هنر , موزه‌ شناسي‌ , موزه‌ هاي‌ هنر هاي‌ ملي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.