جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 13
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن؛ مترجم: هادي انصاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كعبه , تاريخ‌ , پرده کعبه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

جامه ساخت عربستان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد الدقن؛ ترجمه: هادی انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كعبه , پرده کعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جامه مصری در دوران جدید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد الدقن؛ مترجم: هادی انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , هبه پرده كعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جامه کعبه در عصر جدید

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد الدقن؛ مترجم: هادی انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , هبه پرده كعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مقام ابراهيم ( ع ) , عباسيان‌ , عثمانيان‌ , منبر‌ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد الدقن؛ هادی انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كعبه , تاريخ‌ اسلام‌ , امويان‌ , پرده کعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , وقفيت پرده كعبه , كعبه , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , پرده‌بافي‌ , زري‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

صنعتگري در مسجد , كعبه , پرده‌بافي‌ , زري‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وقفيت پرده كعبه , كعبه , هبه پرده كعبه , عثمانيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي , وقفيت پرده كعبه , كعبه , هبه پرده كعبه , تصوير روي پرده

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 13