جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر كميجاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

پاكستان , تركيه , شاخص هاي اساسي توسعه , بانک‌ جهاني‌ , ايران , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , حكمراني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر کمیجانی، علی اصغر هادوی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آثار اقتصادي‌ , قرض‌ الحسنه‌ , قرض‌ , اسلام , آثار اجتماعي , صندوق‌هاي قرض الحسنه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر كميجاني، ابوالفضل غياثوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شاخص‌ ها , افزايش‌ قيمت‌ها , ثروت‌ , الگوي مصرف

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر كميجاني، الهه اسدي مهمان دوستي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رشد اقتصادي‌ , سياست‌ هاي‌ پولي‌[1] , نفت , مدل خود توضيح برداري

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر كميجاني، دومان بهرامي راد

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , بازار , سود , وام‌ بانکي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خصوصي‌ سازي‌ , سياست‌ هاي‌ اقتصادي‌ , ماليات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ , نظام‌ بازار آزاد , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اکبر کمیجانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازار نفت‌ , بازرگاني‌ خارجي‌ , صادرات‌ غير نفتي‌ , برنامه اول توسعه

منابع دیجیتالی :

مطالعه