مرور اصطلاحنامه علت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

اجزاء جسم بسيط

(فراداده‌ها)

اسباب باطنيه

(فراداده‌ها)

اسباب بطي ء

(فراداده‌ها)

اسباب خفيه

(فراداده‌ها)

اسباب خيريت

(فراداده‌ها)

اسباب سرعت

(فراداده‌ها)

اسباب عادي

(فراداده‌ها)

اسباب قدري

(فراداده‌ها)

اسباب متقابله

(فراداده‌ها)

اسباب مخصصه

(فراداده‌ها)

اسباب ملائمه

(فراداده‌ها)

سبب اتفاقي

(فراداده‌ها)

سبب سعادت

(فراداده‌ها)

سبب شقاوت

(فراداده‌ها)

سبب عدمي

(فراداده‌ها)

علت ابعد

(فراداده‌ها)

علت اخير

(فراداده‌ها)

علت اعدادي

(فراداده‌ها)

علت العلة

(فراداده‌ها)

علت العلل

(فراداده‌ها)

علت امكاني

(فراداده‌ها)

علت انحصاري

(فراداده‌ها)

علت با واسطه

(فراداده‌ها)

علت بالفعل

(فراداده‌ها)

علت بالقوه

(فراداده‌ها)

علت بسيط

(فراداده‌ها)

علت بي واسطه

(فراداده‌ها)

علت تامه

(فراداده‌ها)

علت ثابت

(فراداده‌ها)

علت ثانيه

(فراداده‌ها)

علت جاعله

(فراداده‌ها)

علت جانشين پذير

(فراداده‌ها)

علت جزئي

(فراداده‌ها)

علت جسماني

(فراداده‌ها)

علت حاجت

(فراداده‌ها)

علت حادث

(فراداده‌ها)

علت حاوي

(فراداده‌ها)

علت حقيقي

(فراداده‌ها)

علت خارجي ( عيني )

(فراداده‌ها)

علت خاص

(فراداده‌ها)

علت شاعر

(فراداده‌ها)

علت عام

(فراداده‌ها)

علت عدم

(فراداده‌ها)

علت عقلي

(فراداده‌ها)

علت غير مختار

(فراداده‌ها)

علت غير معلول

(فراداده‌ها)

علت قديم

(فراداده‌ها)

علت قريب

(فراداده‌ها)

علت كثير

(فراداده‌ها)

علت كلي

(فراداده‌ها)

علت ماهوي

(فراداده‌ها)

علت مبقيه

(فراداده‌ها)

علت متغير

(فراداده‌ها)

علت مجرد

(فراداده‌ها)

علت مجهول

(فراداده‌ها)

علت محدثه

(فراداده‌ها)

علت محوي

(فراداده‌ها)

علت مختار

(فراداده‌ها)

علت مرجحه

(فراداده‌ها)

علت مركب

(فراداده‌ها)

علت مطلقه ( غير معين )

(فراداده‌ها)

علت معلوم

(فراداده‌ها)

علت معينه

(فراداده‌ها)

علت ممكنات

(فراداده‌ها)

علت منفصله

(فراداده‌ها)

علت موجبه

(فراداده‌ها)

علت ناقصه

(فراداده‌ها)

علت هاي طولي

(فراداده‌ها)

علت هاي عرضي

(فراداده‌ها)

علت هيولي

(فراداده‌ها)

علت واحد

(فراداده‌ها)

علت وجودي

(فراداده‌ها)

علل اربعه

(فراداده‌ها)

علل اكثري

(فراداده‌ها)

علل اوليه

(فراداده‌ها)

علل باقيه

(فراداده‌ها)

علل حوادث

(فراداده‌ها)

علل خارجي

(فراداده‌ها)

علل داخلي

(فراداده‌ها)

علل دايمي

(فراداده‌ها)

علل سابقه

(فراداده‌ها)

علل سافله

(فراداده‌ها)

علل غير قريبه

(فراداده‌ها)

علل غير متناهي

(فراداده‌ها)

علل متناهي

(فراداده‌ها)

مؤثر متأثر

(فراداده‌ها)

مبادي اجسام

(فراداده‌ها)

مبادي اراده

(فراداده‌ها)

مبادي تسخيريه

(فراداده‌ها)

مبادي ذاتيات

(فراداده‌ها)

مبادي طبيعيات

(فراداده‌ها)

مبدأ اضافه

(فراداده‌ها)

مبدء افعال

(فراداده‌ها)

مبدء اقرب

(فراداده‌ها)

مبدء شوق

(فراداده‌ها)

مقوم

(فراداده‌ها)

منشأ امكان

(فراداده‌ها)

منشأ وحدت

(فراداده‌ها)

واسطه در اثبات

(فراداده‌ها)

واسطه در ثبوت

(فراداده‌ها)

واسطه در عروض

(فراداده‌ها)

اثبات علل

تزاحم علل

مراتب علي

اجزاء علت

شريك العله

ترتب علي و معلولي

معلول

وجود مستقل

احكام علت

ملاك عليت

تسلسل ( علل )

احتياج به علت

اثبات عليت

قاعده تلازم

قاعده تقارن

قانون عليت

قاعده سنخيت

مفهوم علت

تجليات علت

تعريف علت

اقسام علت

تناهي علل

بساطت علت

بقاء علت

مفهوم عام علت

مفهوم خاص علت

معروض عليت

ماهيت علت

وجوب علت

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد مهدي بن أبي ذر النراقي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اصالت وجود و ماهيت , علت , هيولي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خلیل حدیدی، محمدعلی موسی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علت , ادبيات‌ فارسي‌ , مثنوي‌ , عرفان‌ , عشق‌ , عقل‌ , فلسفه‌ , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن مبيني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتفاق , ضمير خود آگاه , ضمير نا خود آگاه , علت , علت تامه , غريزه , فلسفه اسلامي , نفس , فلسفه‌ اسلامي‌ , جبر و اختيار , علوم اسلامي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عین ‏الله خادمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بديهيات عقلي , حكمت الهي , عقايد اشاعره , علت , معلول , سنت الهي , مکتب‌ اصالت‌ شک‌[1] , امام علی (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد فولادي، محمدرضا يوسفي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جبر و اختيار , علت , مسايل كلامي , معلول , مثنوي معنوي(كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

هنجارمندي و تبيين عمل

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهدي ذاكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علت , مسايل فلسفي , عقل‌ , عمل‌ گرايي‌ , مکتب‌ هاي‌ فلسفي‌ غرب‌ , هنجار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي ارشد رياحي؛ نویسنده همکار: خديجه قاسمي مقدم

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امكان فقري , علت , معلول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالعلي شكر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حكمت متعاليه , رابطه عليت , علت , فلسفه اسلامي , وجود رابط , وجود مستقل , معلول

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

عليت در حكمت اسلامي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: منصور ايمان پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تشكيك وجود , علت , عليت , فلسفه اسلامي , علت‌ و معلول‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: رضا برنجکار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اختيار , اراده , علت , عليت , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.