مرور اصطلاحنامه كلمات معرَّب قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

كلمات افريقايي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات بربري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات تركي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات حبشي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات حوراني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات رومي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات زنگي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات سرياني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات طخاري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عبراني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات فارسي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات قبطي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مغربي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نبطي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات هندي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غير معرب قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

الهه شاه‏‌ پسند، محمدعلى رضايى كرمانى

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , كلمات معرَّب قرآن , معني‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

معرب فی القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدسيد علي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات معرَّب قرآن , علوم قرآني , فرهنگ واژگان قرآني , زبان‌ شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد بن یوسف ابو حیان؛ محقق: سمیر جذوب

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قرائت قرآن , كلمات قرآن , كلمات معرَّب قرآن

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عدنان الرفاعی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلمات غريب قرآن , كلمات معرَّب قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالأمیر خادم علی زاده

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلمات معرَّب قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 پژوهشی در تعریف، تأسیس، تاریخچه و پیشگامان علم مفردات قرآن

در آمدی بر تفسیر واژه ای قرآن

[منبع الکترونیکی] : پژوهشی در تعریف، تأسیس، تاریخچه و پیشگامان علم مفردات قرآن

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابوالفضل شکوری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلمات معرَّب قرآن , ترجمه‌ واژه‌اي‌ + , تفسير قرآن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالامیر خادمعلی زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

كلمات قرآن , كلمات معرَّب قرآن , قرائت عجمي قرآن , قرآن‌[2]

منابع دیجیتالی :

مطالعه