مرور اصطلاحنامه مباينات كليات خمس

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

مباينات جنس با خاصه

(فراداده‌ها)

مباينات جنس با عرض عام

(فراداده‌ها)

مباينات جنس با فصل

(فراداده‌ها)

مباينات جنس با نوع

(فراداده‌ها)

مباينات فصل با خاصه

(فراداده‌ها)

مباينات فصل با عرض عام

(فراداده‌ها)

مباينات فصل با نوع

(فراداده‌ها)

مباينات نوع با خاصه

(فراداده‌ها)

مباينات نوع با عرض عام

(فراداده‌ها)

مشاركات كليات خمس

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
منبعی مطابق با عبارت جستجوی شما یافت نگردید