مرور اصطلاحنامه نقض حكم

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

نقض بدون جهت حكم

(فراداده‌ها)

نقض حكم باطل

(فراداده‌ها)

نقض حكم به تغيير اجتهاد

(فراداده‌ها)

نقض حكم به جرح شاهد

(فراداده‌ها)

نقض حكم به حكم

(فراداده‌ها)

نقض حكم به فتوي

(فراداده‌ها)

نقض حكم جامع الشرايط

(فراداده‌ها)

نقض حكم خود

(فراداده‌ها)

نقض حكم صواب

(فراداده‌ها)

نقض حكم غير جامع الشرايط

(فراداده‌ها)

نقض حكم قاضي تحكيم

(فراداده‌ها)

نقض حكم قاضي ديگر

(فراداده‌ها)

نقض حكم قطعي

(فراداده‌ها)

نقض حكم مخالف دليل ظني

(فراداده‌ها)

نقض حكم مخالف دليل قطعي

(فراداده‌ها)

نقض حكم مخالف ضروري فقه

(فراداده‌ها)

نقض حكم مخالف موازين شرع

(فراداده‌ها)

نقض حكم مشكوك

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبداللطيف سجادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فقه شيعه , نقض حكم , نقض حكم قاضي ديگر , تجديدنظر , قضات‌ , قانون‌ اساسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين اسكندري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقض حكم , حقوق داخلي , تجديدنظر , تعليق‌ حکم‌ , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , داوري‌ , تعويق

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا جنيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقض حكم , اجراي‌ حکم‌[1] , حکم‌ دادگاه‌ , داوري‌ , لایحه داوری تجاری بین المللی

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

لعيا جنيدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقض حكم , آيين دادرسي , تجديدنظر , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , دادگاه‌ هاي‌ بين‌ المللي‌ , داوري‌ , صلاحيت‌ بين‌ المللي‌ محاکم‌ , صلاحيت قضايي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.