مرور اصطلاحنامه وصيت

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

وصيت اتباع خارجه

(فراداده‌ها)

وصيت احتياطي

(فراداده‌ها)

وصيت اقل از ثلث

(فراداده‌ها)

وصيت اكثراز ثلث

(فراداده‌ها)

وصيت با اقدام به هلاكت

(فراداده‌ها)

وصيت با بيان وجه

(فراداده‌ها)

وصيت با رد بعض

(فراداده‌ها)

وصيت با شبهه محصوره در موصي له

(فراداده‌ها)

وصيت با غيبت بعض مال

(فراداده‌ها)

وصيت باطل

(فراداده‌ها)

وصيت بدون اشهاد

(فراداده‌ها)

وصيت بدون بيان وجه

(فراداده‌ها)

وصيت بر اهل

(فراداده‌ها)

وصيت بر بيگانه

(فراداده‌ها)

وصيت بر پسر

(فراداده‌ها)

وصيت بر جمع

(فراداده‌ها)

وصيت بر جنين

(فراداده‌ها)

وصيت بر حرم ائمه

(فراداده‌ها)

وصيت بر خائن

(فراداده‌ها)

وصيت بر دختر

(فراداده‌ها)

وصيت بر زن

(فراداده‌ها)

وصيت بر عبد

(فراداده‌ها)

وصيت بر عنوان عام

(فراداده‌ها)

وصيت بر غير وارث

(فراداده‌ها)

وصيت بر فرد

(فراداده‌ها)

وصيت بر فرزند

(فراداده‌ها)

وصيت بر قاتل

(فراداده‌ها)

وصيت بر كافر

(فراداده‌ها)

وصيت بر كعبه

(فراداده‌ها)

وصيت بر مجنون

(فراداده‌ها)

وصيت بر مختلعه

(فراداده‌ها)

وصيت بر مرد

(فراداده‌ها)

وصيت بر مرد و زن

(فراداده‌ها)

وصيت بر مردد

(فراداده‌ها)

وصيت بر مسلمان

(فراداده‌ها)

وصيت بر معدوم

(فراداده‌ها)

وصيت بر معين

(فراداده‌ها)

وصيت بر معين و خدا

(فراداده‌ها)

وصيت بر معين و عنوان عام

(فراداده‌ها)

وصيت بر من لايملك

(فراداده‌ها)

وصيت بر من يملك و من لايملك

(فراداده‌ها)

وصيت بر موالي

(فراداده‌ها)

وصيت بر موجود

(فراداده‌ها)

وصيت بر وارث

(فراداده‌ها)

وصيت بر وارث و بيگانه

(فراداده‌ها)

وصيت بماينتقل الي الوارث

(فراداده‌ها)

وصيت به باردار

(فراداده‌ها)

وصيت به بيع موصي به

(فراداده‌ها)

وصيت به ثلث

(فراداده‌ها)

وصيت به جنين

(فراداده‌ها)

وصيت به حبوه

(فراداده‌ها)

وصيت به حق

(فراداده‌ها)

وصيت به حق واجب

(فراداده‌ها)

وصيت به حيوان

(فراداده‌ها)

وصيت به دفن انگشتر با ميت

(فراداده‌ها)

وصيت به دفن دعا با ميت

(فراداده‌ها)

وصيت به دفن قرآن با ميت

(فراداده‌ها)

وصيت به دين

(فراداده‌ها)

وصيت به ظرف محتوي شراب

(فراداده‌ها)

وصيت به عبد

(فراداده‌ها)

وصيت به عين

(فراداده‌ها)

وصيت به غير قابل انتفاع

(فراداده‌ها)

وصيت به غير قابل تسليم

(فراداده‌ها)

وصيت به غير مملوك شرعي

(فراداده‌ها)

وصيت به غير منقول

(فراداده‌ها)

وصيت به غير واجب

(فراداده‌ها)

وصيت به قابل انتفاع در آينده

(فراداده‌ها)

وصيت به كفاره

(فراداده‌ها)

وصيت به كفن

(فراداده‌ها)

وصيت به كلي

(فراداده‌ها)

وصيت به مال مشترك

(فراداده‌ها)

وصيت به متاع صندوق

(فراداده‌ها)

وصيت به مجهول

(فراداده‌ها)

وصيت به محروميت از ارث

(فراداده‌ها)

وصيت به مرهون

(فراداده‌ها)

وصيت به مشاع

(فراداده‌ها)

وصيت به مشترك بين محلل و محرم

(فراداده‌ها)

وصيت به مشترك لفظي

(فراداده‌ها)

وصيت به مشكوك الوجود

(فراداده‌ها)

وصيت به مظروف

(فراداده‌ها)

وصيت به مظنون الوجود

(فراداده‌ها)

وصيت به معدوم

(فراداده‌ها)

وصيت به معين

(فراداده‌ها)

وصيت به منافع

(فراداده‌ها)

وصيت به منجز و مؤخر

(فراداده‌ها)

وصيت به نماز قضا

(فراداده‌ها)

وصيت به واجب

(فراداده‌ها)

وصيت بي هوش

(فراداده‌ها)

وصيت بي وارث

(فراداده‌ها)

وصيت تبرعي

(فراداده‌ها)

وصيت ترتبي

(فراداده‌ها)

وصيت تمليكي

(فراداده‌ها)

وصيت حرام

(فراداده‌ها)

وصيت حيله

(فراداده‌ها)

وصيت زن

(فراداده‌ها)

وصيت صحيح

(فراداده‌ها)

وصيت عهدي

(فراداده‌ها)

وصيت فضولي

(فراداده‌ها)

وصيت فكي

(فراداده‌ها)

وصيت قبل از اعسار

(فراداده‌ها)

وصيت قبل از ايسار

(فراداده‌ها)

وصيت قبل از تملك موصى به

(فراداده‌ها)

وصيت قبل از سفر حج

(فراداده‌ها)

وصيت كافر

(فراداده‌ها)

وصيت كتبي

(فراداده‌ها)

وصيت لال

(فراداده‌ها)

وصيت مباح

(فراداده‌ها)

وصيت متعدد

(فراداده‌ها)

وصيت مجني عليه به عفوجاني

(فراداده‌ها)

وصيت مجهول

(فراداده‌ها)

وصيت محجور عليه

(فراداده‌ها)

وصيت مديون

(فراداده‌ها)

وصيت مست

(فراداده‌ها)

وصيت مستحب

(فراداده‌ها)

وصيت مستودع

(فراداده‌ها)

وصيت مسلمان

(فراداده‌ها)

وصيت مشروط

(فراداده‌ها)

وصيت مطابق قرآن

(فراداده‌ها)

وصيت مطلق

(فراداده‌ها)

وصيت معاطاتي

(فراداده‌ها)

وصيت معلق

(فراداده‌ها)

وصيت معلوم

(فراداده‌ها)

وصيت معوض

(فراداده‌ها)

وصيت مقتول

(فراداده‌ها)

وصيت مقيد

(فراداده‌ها)

وصيت مكره

(فراداده‌ها)

وصيت مكروه

(فراداده‌ها)

وصيت منجز

(فراداده‌ها)

وصيت ميت بر تجهيز

(فراداده‌ها)

وصيت ميت به اقامه عزا

(فراداده‌ها)

وصيت واجب

(فراداده‌ها)

وصيت ولي

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

وصيت , وصيت‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تدبیر در وصیت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد محمدي اشتهاردي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اهل بيت ( ع ) , نص امام جعفر صادق ( ع ) به امامت موسي كاظم ( ع ) , وصيت , وَفَيات ائمه عليهم السلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

وصیت و ارث

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آداب وصيت , ارث ( مباحث ) , ترك وصيت , وصيت , وصيت بر اهل , احاديث‌ , اهل‌بيت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جعفر السبحانی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

ارث مسلمان از كافر , تعصيب , تقيه , خمس , سه طلاق اهل تسنن , طلاق به قسم , عول , وصيت , تثويب در اذان , سجده , مسح پا در وضو , مذاهب‌ فقهي‌ , طلاق حايض , وضع كف بر كف در نماز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 نقدی بر مقاله شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی

شایستگی زنان برای قضاوت

[منبع الکترونیکی] : نقدی بر مقاله شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید ضیاء مرتضوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حجيت , حديث نبوي صلي الله عليه و آله , وصيت , وصيت پيغمبر ( ص ) , زنان‌ , اجماع‌ , قضاوت‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه