مرور اصطلاحنامه وقفيت پرده كعبه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مصر , وقفيت پرده كعبه , كعبه , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , پرده‌بافي‌ , زري‌ بافي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وقفيت پرده كعبه , كعبه , هبه پرده كعبه , عثمانيان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد دقن‌؛ مترجم: هادی‌ انصاری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي , وقفيت پرده كعبه , كعبه , هبه پرده كعبه , تصوير روي پرده

منابع دیجیتالی :

مطالعه

جامه خراسانی بر قامت کعبه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدآصف فکرت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرقت پرده كعبه , وقفيت پرده كعبه , هبه پرده كعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه

پرده داری و کلید داری کعبه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رسول جعفریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عربستان سعودي , وقفيت پرده كعبه , جهت كعبه , هبه پرده كعبه , تصوير روي پرده , بيع پرده كعبه

منابع دیجیتالی :

مطالعه