مرور اصطلاحنامه استان هرمزگان

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ابو موسي

(فراداده‌ها)

انگهران

(فراداده‌ها)

بستك

(فراداده‌ها)

بندرچارك

(فراداده‌ها)

بندرخمير

(فراداده‌ها)

بندرعباس

(فراداده‌ها)

بندرلنگه

(فراداده‌ها)

جاسك

(فراداده‌ها)

جزيره كيش

(فراداده‌ها)

حاجي آباد ( هرمزگان )

(فراداده‌ها)

دهبارز

(فراداده‌ها)

سندرك

(فراداده‌ها)

سوزا

(فراداده‌ها)

سيريك

(فراداده‌ها)

فين ( بندرعباس )

(فراداده‌ها)

قشم

(فراداده‌ها)

كنگ

(فراداده‌ها)

گاوبندي

(فراداده‌ها)

گمبرون

(فراداده‌ها)

ميناب

(فراداده‌ها)

هرمز

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 28
پژوهشی در زبان پارسیک هرمزگانی

از گامرون تا تهران

[منبع الکترونیکی] : پژوهشی در زبان پارسیک هرمزگانی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عمر هاشمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان هرمزگان , لهجه‌ ها + , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

استان هرمزگان , آموزش‌ متوسطه‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

کمال امیدوار، مریم بیرانوندزاده، ابراهیم رستم گورانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , جمعيت‌ , توزيع‌ جمعيت‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

بهروز پروانه، حمیدرضا عامری سیاهویی، سعید تقوی گودرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , فين ( بندرعباس ) , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , گرشگری الکترونیک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری، علیرضا عاشوری زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , ارزشيابي‌ کارکنان‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , آلومينيوم , تعهد سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بندرعباس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , بندرعباس , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , سفرنامه‌ ها , شهر هاي‌ تاريخي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حنا در هرمزگان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رحمت الله عباسی دمشهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , قداست اشيا , آداب‌ورسوم‌ , فرهنگ‌ عامه‌ , برداشت‌ (کشاورزي‌) , کشاورزي‌ , حنا

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم عزيزي، علي اصغر روشن

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , شاخص‌ ها , بارش‌ها , خشکسالي‌ , الگوها , پيش‌بيني , ترسالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايران كلباسي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , كرمان , زبان‌ فارسي‌ , گويش‌ شناسي‌ , گويش‌ ها + , ادبيات‌ فارسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

استان هرمزگان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان هرمزگان , ايران‌شناسي‌ , جاذبه‌ هاي‌ گردشگري‌ , صنايع‌ دستي‌ , ایرانگردی و ایران شناسی

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 28