مرور اصطلاحنامه دَين ( ما في الذمه )

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

دَين اختياري

(فراداده‌ها)

دَين اسير

(فراداده‌ها)

دَين اضطراري

(فراداده‌ها)

دَين الله

(فراداده‌ها)

دَين الناس

(فراداده‌ها)

دَين حال

(فراداده‌ها)

دَين ضروري

(فراداده‌ها)

دَين عبد

(فراداده‌ها)

دَين غير ضروري

(فراداده‌ها)

دَين مبذول له حج

(فراداده‌ها)

دَين متزلزل

(فراداده‌ها)

دَين مجاهد

(فراداده‌ها)

دَين مجهول المالك

(فراداده‌ها)

دَين مرتد

(فراداده‌ها)

دَين مستطيع

(فراداده‌ها)

دَين مستغرق

(فراداده‌ها)

دَين مستقر

(فراداده‌ها)

دَين مشترك

(فراداده‌ها)

دَين مشروط

(فراداده‌ها)

دَين مضمون

(فراداده‌ها)

دَين مطلق ( بدون وثيقه )

(فراداده‌ها)

دَين مطلق ( بدون وقت )

(فراداده‌ها)

دَين ممتاز

(فراداده‌ها)

دَين موثوق

(فراداده‌ها)

دَين موقت

(فراداده‌ها)

دَين ميت

(فراداده‌ها)

قرض ربوي

(فراداده‌ها)

قرض معاطاتي

(فراداده‌ها)

مال القرض

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

دین المعاملة

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس کاشف الغطاء

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

معامله ( اعم ) , دَين ( ما في الذمه )

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمد معصومی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

خمس , نفقه ابوين , حج زن , دَين ( ما في الذمه ) , حقوق‌ زنان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید اخوت نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دَين ( ما في الذمه ) , جوانان‌ , اشتغال‌ جوانان‌ , قرض‌ , کار , جوانان

منابع دیجیتالی :

مطالعه