مرور اصطلاحنامه متن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 29
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

میثم توکلی بینا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , نقد ادبي‌ , پژوهش‌هاي‌ ادبي‌ , پديدارشناسي‌ , دين‌ , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدعلی اسدی نسب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فهم , متن , نقد کتاب‌ , فرهنگ‌ , اشاعره‌ , دين‌ , گفتمان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین شمس آبادی، اصغر مولوی نافچی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , زبان‌ شناسي‌ , ادبيات‌ ديني‌ , اعجاز قرآن‌ , تفسير قرآن‌ , ساختار زباني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

PDF format

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد شکرالله شيرازي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

متن , برنامه‌هاي‌ کاربردي‌ , بسته‌هاي‌ نرم‌افزاري‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Frontpage

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , ويرايش‌ , گرافيک‌ رايانه‌ اي‌ , وب

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

لحاظ لفظ و معني , متن , کشف معنا ي کلام

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تاريخ سري مغولان

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پل پليو؛ مترجم: شيرين بياني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

متن , ايلخانان‌ , تاريخ‌ ايران‌ , مغول‌ , زبان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

چند خرده بر اهل خرد

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید محسن مهدی نیا چوبی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , ادبيات‌ فارسي‌ , تحليل‌ ادبي‌ , کتاب‌ هاي‌ درسي‌ , هرمنوتيک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبد الله بن عویقل السلمی

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علما , متن , عثمانيان‌ , مماليک‌ , ادبيات‌ عرب‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , نويسندگان‌ , شرح

منابع دیجیتالی :

مطالعه

نقد، كندوكاو در متن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

متن , نقد ادبي‌ , مخاطبان‌ , منتقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 29